6 września 2019 roku weszła w życie zmiana do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach. Od tego dnia Gminy mają rok na to, by przygotować wszystkie niezbędne uchwały wprowadzające zapisy ustawy do realizacji.

Ustawa zakłada, że wszyscy właściciele nieruchomości będą segregować odpady. Nie będzie możliwości innego wyboru. Ci, którzy nie będą segregować odpadów, będą płacili karę w wysokości nawet do 4 razy więcej od określonej przez Gminę stawki podstawowej.

To Rada Gminy określi wysokość kary. Tak więc wszyscy właściciele nieruchomości będą musieli się dostosować do nowych przepisów, również właściciele nieruchomości wielolokalowych.

Będzie odpowiedzialność zbiorowa dla lokatorów za niesegregowanie śmieci. Wydatki mieszkańców mogą niestety bardzo wzrosnąć. Spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe będą podnosiły czynsze mieszkańcom za niedostosowanie się do przepisów znowelizowanej ustawy.

Tak naprawdę to segregujemy niewiele odpadów. Niektórzy mieszkańcy deklarują, że segregują odpady, bo chcą płacić niższe opłaty, a wcale tego nie robią albo robią to w sposób niewłaściwy, bo się do tego nie przykładają. Obecnie w Polsce tylko 30 % odpadów podlega recyklingowi. Normy unijne nakładają obowiązek osiągnięcia w 2020 roku 50% poziomu. I wymagania te będą się zwiększać w kolejnych latach.

Gmina Kartuzy od wielu lat prowadzi działania edukacyjne w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Ostatnio wdrożyliśmy cykl warsztatów bezpośrednio przy wiatach śmietnikowych na Os. Wybickiego, które cieszą się sporym zainteresowaniem. Kolejne warsztaty są planowane dla wspólnoty Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach. Szkolenia są prowadzone przy okazji imprez gminnych, na dożynkach, zebraniach sołeckich, w szkołach i przedszkolach. Po porady można wystąpić bezpośrednio do Urzędu Miejskiego, do Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, pod nr tel. 58 694 52 46 (44).

Od 23.09.2019 r. co poniedziałek od godziny 16 do godz. 18 będą odbywały się w Urzędzie warsztaty z prawidłowej segregacji odpadów dla wszystkich mieszkańców gminy, w sali nr 104 na I piętrze, tak, aby każdy, kto jest zainteresowany, mógł skorzystać z pomocy.

Dla chętnych mieszkańców planujemy dnia 24.09 2019 r. o godzinie 15: 00 wyjazd do RiPOKU w Chlewnicy, czyli do Regionalnej Instalacji Zagospodarowania Odpadów. Dla pierwszych zgłoszonych 10 osób ten wyjazd będzie bezpłatny. Zgłoszenia przyjmujemy pod telefonem: 58 694 52 46.

Zapraszamy również do odwiedzania gminnej strony internetowej www.odpady.kartuzy.pl.