W miniony czwartek, 12. września 2019 roku w jednym z najurokliwszych miejsc Kartuz, punkcie widokowym Ławka Asesora w Kartuzach Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński wraz z Zastępcą Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Panem Dominikiem Bąkiem podpisali Umowę na dofinansowanie projektu pt. KOMPLEKSOWA REKULTYWACJA JEZIOR: MIELENKO, KARCZEMNE, KLASZTORNE MAŁE I KLASZTORNE DUŻE W KARTUZACH. Źródłem dofinansowania są środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Warto zaznaczyć, że już w 2014r. zespół naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego opracował Program ochrony jezior kartuskich. Wówczas koszty opracowania i niezbędnych badań były współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Projekt rekultywacji, który był częścią Programu musiał ulec pewnym modyfikacjom, które pozwoliły na dostosowanie go do bieżących warunków i minimalizację kosztów. Dzięki temu możliwe było podzielenie rekultywacji na dwa etapy. Pierwszy etap polegający na odcięciu dopływu zanieczyszczeń do jezior jest obecnie na ukończeniu. Na ten etap Urząd Miejski w Kartuzach pozyskał wielomilionowe dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (artykuł z 1 sierpnia 2017 roku: Prawie 8 milionów zł dofinansowania na program rekultywacji kartuskich jezior).

Prace budowlane związane z przebudową kanalizacji deszczowej i budową nowych, potężnych zbiorników retencyjnych od kilku miesięcy powodują mieszkańcom Kartuz dyskomfort z uwagi na liczne utrudnienia w ruchu, ale są one niestety niezbędne do tego, aby odciąć dopływ zanieczyszczeń drogowych do jezior. Dzięki temu możliwe było przystąpienie do realizacji II etapu rekultywacji, czyli do aktywnych działań na jeziorach. Wniosek o dofinansowanie Gminy Kartuzy złożony został w maju 2018 roku i spotkał się z ogromnym uznaniem, a jego ostateczny wybór do dofinansowania został zatwierdzony w lipcu 2019r. Jest on największym w Polsce projektem kompleksowych działań poprawy jakości zdegradowanych zbiorników wodnych.

Czyste jeziora i nowe tereny do rekreacji

Olbrzymi zakres prac do wykonania dotyczy nie tylko czterech jezior, ale również w ramach projektu zaplanowano stworzenie nowych terenów rekreacyjnych: Gmina uzyska zwrot z tytułu poniesionych kosztów na budowę promenady nad jeziorem Klasztornym Małym, powstanie również nowa ścieżka piesza nad Klasztorną Strugą pomiędzy jeziorami Klasztornym Małym i Karczemnym.

Kartuskie przedsięwzięcie rozpocznie się już tej jesieni i potrwa do 2023 r. Do tego czasu potrwa „operacja” na jeziorach, następnie nasze jeziora czeka już „rehabilitacja”, czyli samooczyszczanie, które zapoczątkowane będzie dzięki zabiegom biomanipulacyjnym, stanowiącym ostatni etap prac na każdym z jezior.

Warto dodać, że łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów wyniesie 120 ha. Gdyby przeliczyć to na boiska piłkarskie to mielibyśmy ich ponad 170!

 
Dofinansowanie na kartuski projekt stało się faktem.

W czwartek 12. września 2019 roku podpisana została historyczna - jak mówi Mieczysław Grzegorz Gołuński Burmistrz Kartuz - dla tego miasta i gminy umowa. To nietuzinkowe wydarzenie odbyło się w równie niecodziennym miejscu - przepięknej scenerii panoramy Kartuz i kartuskich jezior - w punkcie widokowym Ławka Asesora w Kartuzach. Udział w tej wielkiej dla Kartuz, a jednocześnie skromnej uroczystości wzięli znamienici goście, wśród których znaleźli się: Rzecznik Rady Ministrów, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pan Piotr Müller, parlamentarzyści: Pani Małgorzata Zwiercan i Pan Marcin Horała, Wojewoda Pomorski Pan Dariusz Drelich, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku Pan Maciej Kazienko, Pani Teresa Jakubowska Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Pan Radosław Iwiński, Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Gdańsku Pan Andrzej Winiarski, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Pan Piotr Karczewski, Wicestarosta Powiatu Kartuskiego Pan Piotr Fikus, Dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Pani Małgorzata Sobczak, przedstawicielki zespołu biorącego udział w przygotowaniu projektu z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: Pani profesor dr hab. inż. Jolanta Grochowska i Pani dr hab. inż. Renata Augustyniak, a także radni Rady Miejskiej w Kartuzach z Przewodniczącym Panem Mariuszem Trederem na czele.

Wielki sukces i odpowiedzialność

Przybyli na spotkanie goście wypowiadali się o kartuskim projekcie w samych superlatywach. To nie tylko wielki sukces, ale i ogromna odpowiedzialność. „Kartuski projekt jest to zadanie ambitne, kosztowne…” – mówił Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pan Dominik Bąk. „To wydarzenie, które dzisiaj ogłaszamy - to absolutny przełom” podsumował Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. Wyraził też nadzieję, że „ten projekt, który jest innowacyjny, przełomowy odniesie sukces, dając szansę też innym miejscom i miejscowościom na podobny sukces, według wzoru jakim staną się działania w Kartuzach. (..) Życzę sukcesów.

Jako bardzo dobrą podsumował współpracę polskiego rządu z samorządami Poseł na Sejm RP pan Marcin Horała: „Kaszuby to teren, miejsce na ziemi, gdzie są wspaniali ludzie przede wszystkim, niezwykle przywiązani do swojej tożsamości, żyjący w etosie ciężkiej, rzetelnej pracy, niezwykle honorowi. Ale z tym pięknem ludzkich serc łączy się też piękno przyrody i o nie musimy zawsze dbać i o nim musimy pamiętać. Bardzo dobrze, że dostrzega te potrzeby, jak Państwo widzicie, polski Rząd, że patrzy przychylnie na potrzeby Pomorza, ale też i tego miejsca, w którym się znajdujemy – czyli Kaszub, czyli Kartuz.” „Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w tej projekt i to on dzisiaj dochodzi do skutku” - podsumował na koniec pan poseł.

Marzenia się spełniają

Kartuzy to wyjątkowe miasto” – zaczął Burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński. „Wewnątrz tego miasta znajdują się jeszcze przepiękne, cztery jeziora. Myślę, że te jeziora, które teraz przejdą rewitalizację mogą być wspaniałą przyszłością dla środowiska Kaszub, dla Kartuz, dla naszego województwa i dla Polski, bo to będzie świadczyło o tym, że naprawdę marzenia się spełniają.”  Dodał też, że te marzenia od ponad 60. lat były głównym tematem rozmów z mieszkańcami, z których zawsze wypływała jedna konkluzja, jako najważniejsze zadanie na przyszłość: „oczyścić kartuskie jeziora”.

 

Ten najważniejszy dla Kartuz i okolic dokument - umowę na dofinansowanie projektu pt. KOMPLEKSOWA REKULTYWACJA JEZIOR: MIELENKO, KARCZEMNE, KLASZTORNE MAŁE I KLASZTORNE DUŻE W KARTUZACH podpisali: Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pan Dominik Bąk i gospodarz tego miejsca, Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński.

  
Szczególne podziękowania

Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Macieja Kazienko – Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, który osobiście zaangażował się w organizację tego ważnego spotkania. Dzięki dobrej współpracy z WFOŚiGW w Gdańsku nie tylko udało się Gminie przed kilkoma laty przygotować program rekultywacji, ale również w tak sprawny sposób przejść przez etap przygotowań załączników do umowy i doprowadzić do samego momentu podpisania umowy.

Podziękowania należą się także wielu innym osobom, które od wielu miesięcy zaangażowane były w realizację projektu, a są to m.in: Pan Jarosław Zielonka - Doradztwo Strategiczno-Inwestycyjne PROGRESS - główny wykonawca dokumentacji aplikacyjnej, dr inż. Michał Łopata - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, przedstawiciele i pracownicy Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji: Prezes Tadeusz Ostanek, kierownik Mieczysław Grundkiewicz, Pan Grzegorz Laskowski , pracownicy Urzędu Miejskiego w Kartuzach: kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami i Środowiska (OŚ) Pani Edyta Zientarska, Pani Natalia Lekner, Pani Anna Trzuskolas, Pan Karol Keller, a także: Pani Olga Goitowska była kierownik Wydziału OŚ, która koordynowała prace zespołu projektu do momentu złożenia wniosku oraz Zastępca Burmistrza Pani Sylwia Biankowska, która kierowała pracą zespołu. Warto zaznaczyć, że niejednokrotnie w spotkaniach zespołu osobiście uczestniczył Burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński.

Przed podpisaniem umowy, Pani profesor dr hab. inż. Jolanta Grochowska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, współautorka projektu rekultywacji, przybliżyła technologię oczyszczania kartuskich jezior oraz kolejne etapy działania. 

W związku niż realizacją projektu p.n. Kompleksowa rekultywacja  jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IŻ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez specjalny adres e-mail: nadużTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawdlowosci .

01_rekult_tytul
02_rekult_jeziora1
03_rekult_jeziora2
04_rekult_dzialania1
05_rekult_dzialania2
06_rekult_oczyszczanie
07_rekult_biomanipulacja


Więcej szczegółów na temat działań w tym etapie realizacji projektu przedstawiliśmy w naszym artykule w dniu 19. lipca 2019r.: Kartuzy kurortem wypoczynkowym? Czemu nie! Zapraszamy do zapoznania się tą lekturą. 

20190912_001_rekultywacja-jezior_podpisanie-umowy
20190912_003_rekultywacja-jezior_podpisanie-umowy
20190912_004_rekultywacja-jezior_podpisanie-umowy
20190912_006_rekultywacja-jezior_podpisanie-umowy
20190912_007_rekultywacja-jezior_podpisanie-umowy
20190912_008_rekultywacja-jezior_podpisanie-umowy
20190912_011_rekultywacja-jezior_podpisanie-umowy
20190912_014_rekultywacja-jezior_podpisanie-umowy
20190912_019_rekultywacja-jezior_podpisanie-umowy
20190912_021_rekultywacja-jezior_podpisanie-umowy
20190912_027_rekultywacja-jezior_podpisanie-umowy
20190912_028_rekultywacja-jezior_podpisanie-umowy
20190912_031_rekultywacja-jezior_podpisanie-umowy
DSC_3405
DSC_3474
DSC_3503