Gmina Kartuzy rozstrzygnęła przetarg i wyłoniła wykonawcę zadania pn. „Rekultywacja Jeziora Karczemnego w Kartuzach poprzez wydobycie i transport osadów na oczyszczalnię ścieków”.

 
W przetargu najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum firm SIA Baltic Sea Geological Centre Ltd. z Rygi (Łotwa, lider) oraz Przedsiębiorstwo Realizacyjne „Inora” Inorganic Activities Sp. z o.o. (Gliwice, partner).
 
Informacja z otwarcia ofert:

 
Wybór oferty:

 
Do przetargu stanęło pięć podmiotów. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę nieco ponad 7 mln 977 tys. zł.
 
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach”.


Przypominamy, że 12 września 2019 roku Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński i Dominik Bąk, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podpisali umowę na dofinansowanie tego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.5. „Poprawa jakości środowiska miejskiego”.
 
Koszt przedsięwzięcia wyniesie nieco ponad 54 mln 765 tys. zł, zaś dofinansowanie opiewa na kwotę nieco ponad 44 mln 741 tys.
 
Przedmiotem zamówienia „Rekultywacja Jeziora Karczemnego w Kartuzach poprzez wydobycie i transport osadów na oczyszczalnię ścieków” jest wykonanie robót rekultywacyjnych, których celem jest odmulenie poprzez usunięcie osadów dennych z jeziora Karczemnego w Kartuzach oraz transportu wydobytego urobku na teren oczyszczalni ścieków.
 
Wydobycie osadów realizowane będzie pogłębiarką. Osady będą podlegały refulacji (przepompowaniu) do oczyszczalni ścieków w Kartuzach, gdzie w ramach odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia zostaną zagospodarowane przez Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.