Komunikat dla mieszkańców, którzy do tej pory
nie złożyli nowej deklaracji za śmieci
   

W związku ze zmianą metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami od osoby i brakiem możliwości wyboru nieselektywnego zbierania odpadów, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy byli zobowiązani do złożenia nowej deklaracji za śmieci do Urzędu Miejskiego w Kartuzach do dnia 10 marca 2020 r.

Od 1 lutego 2020 roku mieszkańcy gminy Kartuzy płacą za śmieci 19 zł od osoby miesięcznie. Segregacja odpadów jest obowiązkiem dla każdego. Dla posiadaczy przydomowych kompostowników i kompostujących odpady (dot. nieruchomości jednorodzinnych) jest zniżka 1 zł od osoby. Z obowiązku wystawienia pojemnika lub worka na odpady bio są zwolnione wyłącznie te osoby, które kompostują wszystkie bioodpady.

Prosimy tych z Państwa, którzy do tej pory nie złożyli nowej deklaracji, o dokonanie tego bez zbędnej zwłoki, ze względu na ryzyko naliczenia karnych odsetek za każdy dzień zwłoki, w przypadku nieuiszczenia wymaganej opłaty za śmieci do dnia 15 marca 2020r.