Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz, dzisiaj podpisał umowę z p. Jarosławem Ajdukiewiczem, przedstawicielem polsko-łotewskiego konsorcjum, na rekultywację Jeziora Karczemnego w Kartuzach. To historyczny moment, na który czekaliśmy pół wieku.

Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm SIA Baltic Sea Geological Centre Ltd. z Rygi (Łotwa, lider) oraz Przedsiębiorstwo Realizacyjne „Inora” Inorganic Activities Sp. z o.o. (Gliwice, partner).
 
Wartość umowy: 7 mln 977 tys. zł.

To wspólny sukces Gminy Kartuzy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na czele z panem prezesem Maciejem Kazienko
 
Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji: http://www.kartuzy.pl/stolica_kaszub/ochrona-%C5%9Brodowiska/2307-czyste-jeziora-w-kartuzach-przetarg-rozstrzygni%C4%99ty
 
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach”.
 
Prace ruszą w połowie maja. Budowa rurociągu potrwa ok. 2 miesiące.

Przypominamy, że 12 września 2019 roku Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński i Dominik Bąk, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podpisali umowę na dofinansowanie tego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.5. „Poprawa jakości środowiska miejskiego”.
 
Koszt przedsięwzięcia wyniesie nieco ponad 54 mln 765 tys. zł, zaś dofinansowanie opiewa na kwotę nieco ponad 44 mln 741 tys.
 
Przedmiotem zamówienia „Rekultywacja Jeziora Karczemnego w Kartuzach poprzez wydobycie i transport osadów na oczyszczalnię ścieków” jest wykonanie robót rekultywacyjnych, których celem jest odmulenie poprzez usunięcie osadów dennych z jeziora Karczemnego w Kartuzach oraz transportu wydobytego urobku na teren oczyszczalni ścieków.
 
Wydobycie osadów realizowane będzie pogłębiarką. Osady będą podlegały refulacji (przepompowaniu) do oczyszczalni ścieków w Kartuzach, gdzie w ramach odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia zostaną zagospodarowane przez Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.