Szanowni Państwo,

na pewno zauważyliście stosy  odpadów  wielkogabarytowych  porzuconych na chodnikach przed posesjami w mieście Kartuzy. To pokłosie ostatniej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jaka miała miejsce w ubiegłuym tygodniu. Nie jest to ładny widok i niewątpliwie bulwersuje niejednego przechodnia, a na pewno każdego miłośnika Kartuz. W stosach odpadów zauważycie porzucone zużyte opony, odpady poremontowe, takie jak na przykład drzwi, szyby, okna, brodziki, wanny, klozety, części samochodowe, czy niekompletny  sprzęt AGD.

 Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Kartuzy do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy (stoły, krzesła, kanapy itp., tj. odpady, charakteryzujące się tym, że ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów).

 

A zatem podczas zbiórek nie powinny się znaleźć przed posesją takie odpady jak drzwi, szyby, brodziki, wanny, klozety, papa, styropian, czy inne odpady, które wskazują, że prowadziliśmy w ostatnim czasie remonty. 

 

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą też zużyte opony samochodowe. To są odpady limitowane. W ramach uiszczanej opłaty za odpady komunalne, właściciel nieruchomości może dostarczyć do PSZOK jedynie 4 sztuki zużytych opon, raz w roku.  Za większą ilość musi zapłacić.

 

Odrębny  temat to części i akcesoria samochodowe oraz niekompletny  sprzęt AGD. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zakaz prowadzenia demontażu pojazdów samochodowych poza zakładem przeznaczonym do tego celu. Podobnie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Nie ma przyzwolenia na demontaż tego rodzaju odpadów. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów nie mogą trafiać części samochodowe, a sprzęt AGD musi być kompletny.

 

Ewentualnie niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny może pochodzić od firm, które zawodowo trudnią się serwisem takich urządzeń. Przekazanie takich odpadów do zakładów przetwarzających, posiadających odpowiednie decyzje środowiskowe i zezwolenia, odbywa się na podstawie kart przekazania odpadów i za stosowną opłatą.
Firmy odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z Gminą o świadczenie takich usług nie mają obowiązku odbierania niekompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. A więc każdy właściciel nieruchomości, który wystawił przed domem niekompletny sprzęt elektryczny musi się liczyć z tym, że odpady nie zostaną odebrane przez firmę i że będzie musiał odwieźć je do PSZOK lub innego zakładu przetwarzającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny własnym sumptem.

 

Informacje o terminie planowanych wystawek odpadów wielkogabarytowych przez Gminę są dostępne dla wszystkich. Nie od dziś wiadomo, że wykorzystują to osoby zbierające złom, niejednokrotnie wyposażone w łomy i inny sprzęt do rozbiórki i zabierają z wystawek co cenniejsze materiały. Mało tego coraz częściej zdarzają się sytuacje, że osoby nie z naszej gminy podrzucają nam odpady. Takie incydenty są i będą surowo karane przez Straż Miejską mandatem za zaśmiecanie i kosztem uprzątnięcia takich odpadów. A są to kwoty niebagatelne. Innymi słowy, jeżeli mieszkańcy nie będą nawzajem się pilnować i zgłaszać na Policję, Straż Miejską czy do Urzędu Gminy takich sytuacji, to efekt będzie taki, że wszyscy mieszkańcy gminy Kartuzy będą musieli ponieść koszty zaśmiecania gminy i nieodpowiedzialnego działania „zbieraczy złomu”.

 

Pytanie, czy nie lepszym rozwiązaniem byłaby rezygnacja z wystawek odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji? A każdy mieszkaniec będzie sam wywoził tego rodzaju odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), ewentualnie odbiór odpadów następowałby po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania do  Gminy, po ustaleniu rodzajów odpadów do  wywiezienia? Do tej pory większość radnych Rady Miejskiej nie chciała się na to zgodzić. A efekt widoczny na załączonym obrazku. Ostatecznie obecne rozwiązanie nie jest korzystne dla mieszkańców gminy, bo następuje zaśmiecanie i wzrost kosztów, a co za tym idzie wzrost opłat.

 

 

Urząd Miejski w Kartuzach

Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska