Inwestujemy na terenach sołeckich gminy Kartuzy! Nowe oświetlenie zainstalowano w Grzebieńcu.Inwestycja została zrealizowana w ramach OZE dla KASZUB – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno.
 
Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to około 10 000 000 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 85%.


Cel projektu: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i prywatnym na terenie Gminy Kartuzy, Sierakowice i Sulęczyno.
 
Przedsięwzięcie wykorzystuje 3 rodzaje urządzeń związanych z energią słońca, w dwóch technologiach: solarnej i fotowoltaicznej oraz powietrznych pomp ciepła do c.w.u.
 
Łączna liczba instalacji: 855, w tym 509 instalacji solarnych, 295 powietrznych pomp ciepła do c.w.u. oraz 51 sztuk oświetlenia ulicznego solarnego i hybrydowego.
 

W ramach projektu w gminie Kartuzy zamontowano: kolektory solarne w 79 lokalizacjach oraz pompy ciepła w 31 lokalizacjach. W tym roku nastąpi instalacja 40 lamp ulicznego oświetlenia solarnego.
 
Inwestycja obejmuje sektor publiczny i prywatny. Uzyskana energia zużywana będzie na potrzeby własne poszczególnych obiektów.
 

Planowany efekt inwestycji:
 
Wzrost udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych,
poprawa stanu środowiska naturalnego,
redukcja emisji gazów cieplarnianych,
obniżenie bieżących kosztów eksploatacji,
wzrost atrakcyjności gospodarczej, osiedleńczej i turystycznej gmin objętych projektem,
spadek zachorowań na choroby nowotworowe.