Gmina Kartuzy w ramach założeń Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na lata 2012-2032 po raz kolejny w 2017 r. aplikowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przyznanie dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Całkowity koszt kwalifikowany zadania wyniósł 35.337,39 zł. Gmina Kartuzy uzyskała dotację w wysokości 27.811 zł do ww. zadania z konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.

Konkurs został ogłoszony zgodnie z Programem Priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiła do 40% kosztów kwalifikowanych, pozostała kwota dotacji pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyznane dofinansowanie stanowi ok. 85% kosztów kwalifikowanych.

 
 

Dofinansowaniem objęto 32 nieruchomości.

W tegorocznej edycji Programu usunięto 82,201 Mg wyrobów zawierających azbest z poszyć dachowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielolokalowych na terenie Gminy Kartuzy, które następnie przekazano do utylizacji. Powierzchnia, z której usunięto wyroby azbestowe wyniosła 4.684 m2.