W związku z nadchodzącym okresem polowań prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach i zapoznanie się z planami polowań kół łowieckich. Poniżej przedstawiamy plany różnych kół łowieckich wraz z podaniem dat, godzin i miejsc polowań oraz wykazem organizatorów poszczególnych spotkań:  
  

  
  


HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW W GMINIE KARTUZY

Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska w Urzędzie miejskim w Kartuzach posiada odrębną stronę internetową: www.odpady.kartuzy.pl, poświęconą gospodarce odpadami w Gminie Kartuzy. Znajdziecie tam Państwo zarówno obowiązujące przepisy w tym zakresie, jak i informacje o segregacji odpadów, obliczenia stawek za odbiór nieczystości, harmonogramy odbioru odpadów i wiele innych cennych informacji.

Burmistrz Kartuz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany azbestu. Przypominamy, że do roku 2032 KAŻDY MA OBOWIĄZEK wymiany azbestu. Tegoroczne dofinansowaniu podlegać będą: demontaż, transport i utylizacja wyrobu azbestowego oraz transport i utylizacja wyrobu azbestowego. Zapraszamy osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców do składania wniosków.

W związku z odmianą ptasiej grypy H5N8 o nazwie HPAI Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii apelują o zachowanie ostrożności i zachowanie zasad bioaseukaracji...

Z dniem 1 stycznia 2019r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące prawa użytkowania wieczystego. Grunty zabudowane na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów z mocy prawa.

Od 2 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Kartuzach działa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Osoby uprawnione mogą skorzystać z pomocy radcy prawnego przez 5 dni w tygodniu!