Burmistrz Kartuz ogłasza II turę konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Kartuzy oraz sołectwa Prokowo w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Kartuzy i sołectwa Prokowo.

Kartuzy, dnia 4 grudnia 2017 r.


OBWIESZCZENIE O KONSULTACJACH


Na podstawie:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach nr XVI/263/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kartuzy (Dz. Urz. Woj. Pomor. z dnia 12 sierpnia 2004 r, nr 98, poz, 1753 ze zmianami);


2. Uchwały nr XL/457/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Kartuzy i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.


BURMISTRZ KARTUZ

ogłasza II turę konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Kartuzy oraz sołectwa Prokowo w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Kartuzy i sołectwa Prokowo, polegających na wyłączeniu obszaru położonego w sołectwie Prokowo o numerach działek 103/11, 103/12 i 103/13, obręb Prokowo o łącznej powierzchni 0,4273 ha i włączeniu do miasta Kartuzy.


1. Termin konsultacji: 16 grudnia 2017 r.

2. Konsultacje z mieszkańcami sołectwa Prokowo zostaną przeprowadzone 16  grudnia 2017 r. w godzinach 10:00 – 15:00  w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Prokowie przy ulicy Kartuskiej 33.


3. Konsultacje z mieszkańcami miasta Kartuzy zostaną przeprowadzone w budynku (na parterze) Urzędu Miejskiego w Kartuzach przy ulicy J. Hallera 1, 16  grudnia 2017 r. w godzinach 10:00 – 15:00.

4. Uprawnionymi do wyrażania opinii są pełnoletni mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie sołectwa i miasta uprawnieni do głosowania w wyborach powszechnych. Za stale zamieszkujących uważa się osoby zameldowane na pobyt stały oraz wpisane do stałego rejestru wyborców.


5. Wyrażenie opinii polega na wypełnieniu ankiety konsultacyjnej, której wzór został umieszczony w Załączniku nr 2 do uchwały NR XL/457/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 października 2017 r.: www.bip.kartuzy.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kartuzach www.kartuzy.pl.


Burmistrz Kartuz
Mieczysław Grzegorz Gołuński


Załączniki:
1. Uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach Nr XVI/263/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kartuzy (Dz. Urz. Woj. Pomor. z dnia 12 sierpnia 2004 r, Nr 98, poz, 1753 ze zmianami);
2. Uchwały Nr XL/457/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Kartuzy i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

Skrót pozostałych informacji

Uwaga, parking przy ul. Zamkowej czasowo zamknięty
Uprzejmie informujemy, że 3 grudnia 2018 r. rozpoczną się prace związane z budową zbiornika buforowego na terenie parkingu przy skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Sędzickiego.

Mieszkańcy beneficjentami kolejnych środków

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Burmistrz Kartuz, Mieczysław Grzegorz Gołuński, podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Szukam… Znajduję… Pracuję… II”,

Budowa skateparku rozpoczęta

Kilka dni temu rozpoczęła się budowa skateparku w Parku im. Solidarności w Stolicy Kaszub. To młodzież zdecydowała, jaki skatepark zbudujemy (wejdź).

Budowa stadionu już na ukończeniu

W marcu informowaliśmy, że wybrano już wykonawcę inwestycji budowy nowej płyty kartuskiego stadionu. 29 marca w Urzędzie Miejskim Burmistrz Kartuz podpisał umowę na to zadanie. Obecnie…

Dworzec Roku. Do końca głosowania tylko 2 dni

Dzisiejsza poranna akcja promocyjna na Dworcu Integracyjnym w Kartuzach zakończona pełnym sukcesem. Burmistrzowie Mieczysław Grzegorz Gołuński oraz Sylwia Biankowska zachęcali do głosowania…

Mieczysław Struk ponownie Marszałkiem Województwa Pomorskiego

Najserdeczniejsze gratulacje dla Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego.

Dworzec Roku. 4 dni do końca głosowania

Z wielką przyjemnością informujemy, że kartuski Dworzec Integracyjny znalazł się wśród 10 najlepszych dworców w Polsce w konkursie pn. Dworzec Roku organizowanym przez Fundację ProKolej…

Szymon Sajnok wśród najlepszych sportowców 2018

Wychowanek sekcji kolarskiej GKS Cartusia Kartuzy Szymon Sajnok znalazł się w dostojnym gronie nominowanych do tytułu Sportowiec Roku Przeglądu Sportowego i Telewizji Polsat. Już po raz…

Ankieta. Diagnoza rozwoju Gminy Kartuzy

Gmina Kartuzy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2019-2030, która będzie wyznacznikiem głównych celów i kierunków rozwoju Gminy w najbliższej przyszłości.

Nowy skatepark. Umowa już podpisana

Dzisiaj w gabinecie Burmistrza Kartuz została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji budowy skateparku w Parku im. Solidarności w Stolicy Kaszub. To młodzież zdecydowała, jaki skatepark…

Zgłoś przystań, pomost, stanicę

OGŁOSZENIE O NABORZE DO BAZY PRZYSTANI, POMOSTÓW I STANIC KAJAKOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.

Bogdan Łapa wybrany Starostą Kartuskim

Rada Powiatu Kartuskiego dokonała dzisiaj wyboru nowego Starosty Kartuskiego, którym został p. Bogdan Łapa. Funkcję Wicestarosty obejmie p. Piotr Fikus. Przewodniczącym Rady Powiatu będzie…