Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do lektury sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2016 rok. Prezentacja zawiera m.in. zestawienia dotyczące finansów, przypomnienie najważniejszych inwestycji przeprowadzonych w ubiegłym roku oraz listę projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Warto zapoznać się także z wykresem obrazującym spadek zadłużenia Gminy Kartuzy w ostatnich latach. Przyjemnej lektury!