Przetargi

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W BRODNICY GÓRNEJ DZ. NR 384/8”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07.04.2020 r.

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE W POMIECZYŃSKIEJ HUCIE NA DZ. NR 235/14.”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.04.2020 r.

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do negocjacji w postępowaniu prowadzonym pn.:

"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kartuzach”

 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 30.03.2020 r. godz 10:00

W dniu 19.03.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  525024 -N- 2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: ZP.271.8.2020

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„Opracowanie Analizy Techniczno – Finansowej wykonania Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów na terenie miasta Kartuzy w ramach osiedli tworzących zabudowę wielorodzinną”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.03.2020 r. godz 14:00

W dniu 25.02.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  516152 - N - 2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Rekultywacja Jeziora Karczemnego w Kartuzach poprzez wydobycie i transport osadów na oczyszczalnię ścieków.

 Znak sprawy: ZP.271.3.2020

W dniu 23.01.2020 r. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o dialogu technicznym dotyczącym przygotowywanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Rekultywacja Jeziora Karczemnego w Kartuzach poprzez wydobycie i transport osadów na oczyszczalnię ścieków”

Podkategorie