Przetargi

W dniu 16.05.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 545609-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Znak sprawy: ZP.271.1.2019

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Prowadzenie zajęć w wodzie dla grup zorganizowanych przebywających na pływalni „NECZK” w Kartuzach

W dniu 09.05.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  545581-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa gminnych dróg gruntowych za pomocą ułożenia płyt drogowych wielootworowych typu YOMB

 

Znak sprawy: ZP.271.7.2019

W dniu 08.05.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 545210-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach”

Znak sprawy: ZP.271.6.2019

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku na cele edukacyjne na terenie działki nr 179 w Prokowie.

W dniu 01.04.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 531872-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach.
Etap I i Etap II

Znak sprawy: ZP.271.5.2019

Podkategorie