Przetargi

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„Remont ogrodzenia obiektu sportowego przy ul. Długiej w Kiełpinie”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.10.2019 r.

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Dostarczenie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatu polegającego na przygotowaniu miejsca integracji sąsiedzkiej przy Wspólnocie Mieszkaniowej.


Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„Budowa zadaszenia między dwoma istniejącymi wiatami handlowymi przy ulicy Szkolnej w Kartuzach”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.10.2019 r.

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Dostarczenie wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznych.


Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„Wykonanie dokumentacji projektowej (budowlano- wykonawczej) Świetlicy Wiejskiej kontenerowej na dz. nr 35/4 w miejscowości Kaliska, gm. Kartuzy”

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.10.2019 r. do godz. 12:00 

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Dostarczenie wraz z montażem elementu siłowni zewnętrznej – pn. ORBITREK.

W dniu 26.09.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  602267-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Mury oporowe oraz dostosowanie wejścia głównego na teren szkoły dla osób niepełnosprawnych – na części działek ewid. o nr 235/1 i 360 w Szkole Podstawowej w Brodnicy Górnej

 

Znak sprawy: ZP.271.31.2019

W dniu dzisiejszym, tj. 24.09.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  601304-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych w mieście Kartuzy oraz na terenie sołectw Gminy Kartuzy w sezonie zimowym 2019/2020

 

Znak sprawy: ZP.271.29.2019

W dniu 18.09.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  592302-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Rewaloryzacja parku miejskiego przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach,w ramach projektu pn.: „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz”

 

Znak sprawy: ZP.271.24.2019

W dniu 16.09.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 598042-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Roboty budowlane na drogach gminnych: ul. Bursztynowej w Kartuzach, ul. Kiełpińskiej w Mezowie, ul. Energetyków w Kiełpinie i Os. XX-lecia w Kartuzach

 

Znak sprawy: ZP.271.28.2019

W dniu 13.09.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 597160-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie sołectw Bącz, Mezowo, Prokowo, Pomieczyńska Huta, Kosy, Kolonia, Kartuzy, Dzierżążno w ramach Funduszu Sołeckiego

 

Znak sprawy: ZP.271.27.2019

W dniu 9.09.2019 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej opublikowano pod numerem 2019/S 173-422470 ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Kartuzy

Znak sprawy: ZP.271.26.2019

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/pn/kartuzy

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Przeprowadzenie zindywidualizowanych zajęć z terapii pedagogicznej dla dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu „Tajemnice leśnego zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kartuzy

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Przeprowadzenie zindywidualizowanych zajęć logopedycznych dla dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu „Tajemnice leśnego zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kartuzy.

Podkategorie