Przetargi

W dniu 08.11.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  620233- N - 2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie gminy Kartuzy.

 

Znak sprawy: ZP.271.37.2019

Gmina Kartuzy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

Przeprowadzenie zajęć robotyka i programowanie w ramach projektu „Tajemnice leśnego zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kartuzy”.

Postępowanie jest prowadzone w procedurze przewidzianej w art. 138o Pzp dla udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000,00 EURO.

 Znak sprawy: ZP.271.35.2019

W dniu 18.10.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  611519-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie sołectw Bącz, Mezowo, Pomieczyńska Huta, Kosy, Kolonia, Kartuzy, Dzierżążno w ramach Funduszu Sołeckiego

 

Znak sprawy: ZP.271.34.2019

W dniu 16.10.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  611019-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zakup wyposażenia do budynku Dworu Kaszubskiego w ramach projektu pn.: „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz”

 

Znak sprawy: ZP.271.33.2019

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„Budowa zadaszenia między dwoma istniejącymi wiatami handlowymi przy ulicy Szkolnej w Kartuzach”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.10.2019 r.

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„Wykonanie dokumentacji projektowej (budowlano- wykonawczej) Świetlicy Wiejskiej kontenerowej na dz. nr 35/4 w miejscowości Kaliska, gm. Kartuzy”

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.10.2019 r. do godz. 12:00 

W dniu dzisiejszym, tj. 24.09.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  601304-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych w mieście Kartuzy oraz na terenie sołectw Gminy Kartuzy w sezonie zimowym 2019/2020

 

Znak sprawy: ZP.271.29.2019

W dniu 9.09.2019 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej opublikowano pod numerem 2019/S 173-422470 ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Kartuzy

Znak sprawy: ZP.271.26.2019

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/pn/kartuzy

Podkategorie