Przetargi

W dniu 19.07.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  576204-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do szkół Gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: ZP.271.18.2019

W dniu 05.07.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  570181-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczo – ratowniczego dla OSP w Koloni

 

Znak sprawy: ZP.271.11.2019

W dniu 04.07.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 568691-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na funkcję oświatową ZKiW w Brodnicy Górnej

Znak sprawy: ZP.271.14.2019

W dniu 04.07.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 568659-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa ścieżki edukacyjnej leśnego przedszkola oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brodnicy Górnej

Znak sprawy: ZP.271.13.2019

W dniu 21.06.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  563779-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach – „Promenada” etap III

 

Znak sprawy: ZP.271.12.2019

W dniu 19.06.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 563662-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Znak sprawy: ZP.271.10.2019

W dniu 13.06.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  560393-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa gminnych dróg gruntowych za pomocą ułożenia płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w 2 rejonach Gminy Kartuzy

Znak sprawy: ZP.271.9.2019

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Usunięcie i unieszkodliwienie oraz transport wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kartuzy.

Podkategorie