Przetargi

W dniu 23.01.2020 r. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o dialogu technicznym dotyczącym przygotowywanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Rekultywacja Jeziora Karczemnego w Kartuzach poprzez wydobycie i transport osadów na oczyszczalnię ścieków”

Dokumenty:

W dniu 17.01.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  502194-N-2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Rewaloryzacja parku miejskiego przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach,w ramach projektu pn.: „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz”

 

Znak sprawy: ZP.271.2.2020

W dniu 10.01.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  501979-N-2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 155290G w miejscowości Stara Huta – gmina Kartuzy

 

Znak sprawy: ZP.271.1.2020

Podkategorie