Przetargi

W dniu 25.02.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  516152 - N - 2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Rekultywacja Jeziora Karczemnego w Kartuzach poprzez wydobycie i transport osadów na oczyszczalnię ścieków.

 Znak sprawy: ZP.271.3.2020

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok padłych zwierząt bądź zabitych w wyniku kolizji drogowych na drogach gminnych
na terenie miasta i gminy Kartuzy oraz uprzątnięcie miejsca zdarzenia.

W dniu 13.02.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  509943-N-2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Usługi w zakresie remontów dróg gruntowych z wykorzystaniem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską.

 

Znak sprawy: ZP.271.5.2020

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad  przebudową  drogi  gminnej  nr 155290G  na  nawierzchnię  bitumiczną  na terenie  działki  o nr ew. gr. 66/2 w miejscowości Stara  Huta, gmina Kartuzy”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.02.2020 r. godz 13:00

W dniu 10.02.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  509916-N-2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Rewaloryzacja parku miejskiego przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach,w ramach projektu pn.: „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz”

 

Znak sprawy: ZP.271.6.2020

W dniu 07.02.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  509928-N-2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

DOSTAWA KRUSZYWA W 2020 r.

 Znak sprawy: ZP.271.4.2020

W dniu 23.01.2020 r. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o dialogu technicznym dotyczącym przygotowywanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Rekultywacja Jeziora Karczemnego w Kartuzach poprzez wydobycie i transport osadów na oczyszczalnię ścieków”

W dniu 10.01.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  501979-N-2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 155290G w miejscowości Stara Huta – gmina Kartuzy

 

Znak sprawy: ZP.271.1.2020

Podkategorie