Przetargi

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Wykonanie pomiarów batymetrycznych na akwenie jeziora karczemnego w Kartuzach.

W dniu 18.03.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem -N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Remont i przebudowa części pomieszczeń szkoły podstawowej nr 1  przy ul. Piłsudskiego 10 w Kartuzach

Znak sprawy: ZP.271.4.2019

W dniu 12.03.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 524420-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa ulicy Topolowej w miejscowości Borowo wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

Znak sprawy: ZP.271.2.2019

W dniu 12.03.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 521051-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Rozbudowa układu komunikacyjnego dworca integracyjnego w Kartuzach. Zadaszenie nad przystankami autobusowymi wraz z zagospodarowaniem terenu

Znak sprawy: IZ.271.9.2019

W dniu 08.03.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  523155-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: 

Przebudowa i budowa ulicy Pogodnej w Grzybnie

Znak sprawy: IZ.271.11.2019

W dniu 06.03.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  521800 -N- 2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.10.2019

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Usługi w zakresie remontów dróg gruntowych z wykorzystaniem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską w rejonie: Łapalice, Prokowo, Pomieczyńska Huta, Sianowska Huta, Ręboszewo, Smętowo, Kosy, Grzybno oraz miasto Kartuzy.

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Zbieranie, transport i unieszkodliwienie zwłok padłych zwierząt bądź zabitych w wyniku kolizji drogowych na drogach gminnych na terenie miasta i Gminy Kartuzy oraz uprzątnięcie miejsca zdarzenia.

W dniu 25.02.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  517716-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: 

Budowa  sieci  kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami  na ul. Kamiennej w Brodnicy Górnej

Znak sprawy: IZ.271.8.2019

W dniu 22.02.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  517667-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: 

Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Prokowie na cele edukacyjne wraz z przebudową części budynku

Znak sprawy: IZ.271.7.2019

W dniu 06.02.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  510917- N - 2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie gminy Kartuzy.

 

Znak sprawy: IZ.271.6.2019

W dniu 04.02.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 509985-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Usługi w zakresie remontów dróg gruntowych z wykorzystaniem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską.

 

Znak sprawy: IZ.271.4.2019

W dniu 24.01.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  506818-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pełniącego funkcje salki katechetycznej, magazynu i garażu na funkcję usługową – świetlicę wiejską w Kiełpinie

 

Znak sprawy: IZ.271.5.2019

W dniu 17.01.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  504625-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zagospodarowanie terenu wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.3.2019

Postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki pn.: 

Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kartuzy.

W dniu 09.01.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 501962-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Dostawa Kruszywa w 2019 

Znak sprawy: IZ.271.1.2019

W dniu 11.12.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 660139 -N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Łapalice”

Znak sprawy: IZ.271.68.2018

W dniu 30.11.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 655664-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa ścieżki edukacyjnej leśnego przedszkola oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brodnicy Górnej

Znak sprawy: IZ.271.49.2018

W dniu 02.11.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 643958-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na funkcję oświatową ZKiW w Brodnicy Górnej

Znak sprawy: IZ.271.65.2018

Postępowanie unieważnione w dniu 26.02.2019 r. na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Podkategorie