Przetargi

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„Rozbiórka budynku usługowego-przedszkola na działkach o nr ew. gr. 117/2 i 119/3 obr. 8 w Kartuzach ”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.11.2019 r. godz 14:00

W dniu 08.11.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  620233- N - 2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie gminy Kartuzy.

 

Znak sprawy: ZP.271.37.2019

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„Budowa zadaszenia między dwoma istniejącymi wiatami handlowymi przy ulicy Szkolnej w Kartuzach”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.10.2019 r.

W dniu 9.09.2019 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej opublikowano pod numerem 2019/S 173-422470 ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Kartuzy

Znak sprawy: ZP.271.26.2019

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/pn/kartuzy

Podkategorie