Przetargi

W dniu 06.02.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  510917- N - 2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie gminy Kartuzy.

 

Znak sprawy: IZ.271.6.2019

W dniu 04.02.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 509985-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Usługi w zakresie remontów dróg gruntowych z wykorzystaniem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską.

 

Znak sprawy: IZ.271.4.2019

W dniu 24.01.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  506818-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pełniącego funkcje salki katechetycznej, magazynu i garażu na funkcję usługową – świetlicę wiejską w Kiełpinie

 

Znak sprawy: IZ.271.5.2019

W dniu 17.01.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  504625-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zagospodarowanie terenu wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.3.2019

Postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki pn.: 

Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kartuzy.

W dniu 09.01.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 501962-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Dostawa Kruszywa w 2019 

Znak sprawy: IZ.271.1.2019

W dniu 11.12.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 660139 -N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Łapalice”

Znak sprawy: IZ.271.68.2018

W dniu 30.11.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 655664-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa ścieżki edukacyjnej leśnego przedszkola oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brodnicy Górnej

Znak sprawy: IZ.271.49.2018

W dniu 02.11.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 643958-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na funkcję oświatową ZKiW w Brodnicy Górnej

Znak sprawy: IZ.271.65.2018

Podkategorie