Przetargi

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Renowacja pomnika dra A. Majkowskiego  przy ul. Ceynowy w Kartuzach

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Zagospodarowanie terenu wokół pomnika dra A. Majkowskiego w Kartuzach

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku na cele edukacyjne na terenie działki nr 179 w Prokowie.

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową zadaszeń nad przystankami autobusowymi wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rozbudowy układu komunikacyjnego dworca integracyjnego w Kartuzach.

W dniu 01.04.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 531872-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach.
Etap I i Etap II

Znak sprawy: ZP.271.5.2019

W dniu 22.03.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 528670-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej pt. „Budowa wiaduktu nad linią kolejową w rejonie skrzyżowania ulic: Gdańskiej (DW nr 211) i  Kościerskiej (DW nr 224) w Kartuzach z liniami kolejowymi nr 229 relacji Pruszcz Gdański – Łeba i nr 214 relacji Somonino – Kartuzy”

Znak sprawy: ZP.271.3.2019

W dniu 12.03.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 524420-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa ulicy Topolowej w miejscowości Borowo wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

Znak sprawy: ZP.271.2.2019

W dniu 22.02.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  517667-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: 

Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Prokowie na cele edukacyjne wraz z przebudową części budynku

Znak sprawy: IZ.271.7.2019

Postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki pn.: 

Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kartuzy.

Podkategorie