Gmina Kartuzy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

"Przeprowadzenie zajęć z robotyki w ramach projekt pn. „Tajemnice leśnego zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy ".

Postępowanie jest prowadzone w procedurze przewidzianej w art. 138o Pzp dla udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000,00 EURO.

 

Znak sprawy: ZP.271.17.2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08.08.2019 r. do godz. 12:00

Dokumenty do pobrania:

08.08.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

12.08.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

25.09.2019r.

Informacja o zawarciu umowy