Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Przeprowadzenie zindywidualizowanych zajęć z terapii pedagogicznej dla dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu „Tajemnice leśnego zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kartuzy

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.08.2019 r. godz. 15:00

 Dokumenty do pobrania:

23.08.2019 r.