Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Przebudowa i nadbudowa części budynku ZSO nr 2 wraz ze zmianą użytkowania parteru z biurowej na przedszkole – Podjazd dla osób niepełnosprawnych – Obr. 7 działka nr 86/67 i 86/86 Kartuzy

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.08.2019 r. godz. 12:30

 Dokumenty do pobrania: