Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową budynku i zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na funkcje oświatową Zespołu
Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.08.2019 r. godz. 12:00

 Dokumenty do pobrania:

23.08.2019 r.