Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Dostarczenie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia 4 warsztatów polegających na przygotowaniu miejsca integracji sąsiedzkiej przy Wspólnotach Mieszkaniowych.


Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.08.2019 r. do godz. 15:00 

Aktualny termin składania ofert: 30.08.2019 r. do godz. 15:00

 

Dokumenty do pobrania:

21.08.2019 r.

03.09.2019r.