Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Przeprowadzenie zindywidualizowanych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych  w ramach projektu pn.: „Tajemnice leśnego zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kartuzy

Postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Znak sprawy: OW.042.3.10.2019.MP

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02.09.2019 r. do godz. 12:00 

 

Dokumenty do pobrania: