W dniu 18.09.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  592302-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Rewaloryzacja parku miejskiego przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach,w ramach projektu pn.: „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz”

 

Znak sprawy: ZP.271.24.2019

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja

26.09.2019 r.

  1. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych
  2. Modyfikacja nr 1 do treści SIWZ z dnia 26.09.2019 r. wraz ze zmodyfikowanymi załącznikami nr od 1 do 3

30.09.2019 r.

07.10.2019r.

17.10.2019r.