Gmina Kartuzy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

"Przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje matematyczne – szachy w ramach projektu „Tajemnice leśnego zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kartuzy"

Postępowanie jest prowadzone w procedurze przewidzianej w art. 138o Pzp dla udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000,00 EURO.

 

Znak sprawy: ZP.271.23.2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.09.2019 r. do godz. 12:00

 

Dokumenty do pobrania:

13.09.2019r.

25.09.2019r.

30.09.2019r.