W dniu 9.09.2019 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej opublikowano pod numerem 2019/S 173-422470 ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Kartuzy

Znak sprawy: ZP.271.26.2019

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/pn/kartuzy

Załączniki:

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2) Bezpośredni dostęp do przedmiotowego postępowania