Gmina Kartuzy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

Przeprowadzenie zajęć robotyka i programowanie w ramach projektu „Tajemnice leśnego zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kartuzy”.

Postępowanie jest prowadzone w procedurze przewidzianej w art. 138o Pzp dla udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000,00 EURO.

 Znak sprawy: ZP.271.30.2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08.10.2019 r. do godz. 12:00

Dokumenty do pobrania:

09.10.2019r.