Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Dostarczenie wraz z montażem elementu siłowni zewnętrznej – pn. ORBITREK.

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07.10.2019 r. do godz. 18:00 

 

Dokumenty do pobrania:

08.10.2019r.