Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„Wykonanie dokumentacji projektowej (budowlano- wykonawczej) Świetlicy Wiejskiej kontenerowej na dz. nr 35/4 w miejscowości Kaliska, gm. Kartuzy”

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.10.2019 r. do godz. 12:00 

 Dokumenty do pobrania: