Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Dostarczenie wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznych.


Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.10.2019 r. do godz. 15:00

Dokumenty do pobrania:

16.10.2019r.