Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„Budowa zadaszenia między dwoma istniejącymi wiatami handlowymi przy ulicy Szkolnej w Kartuzach”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.10.2019 r.

 Dokumenty do pobrania: