W dniu 10.01.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  501979-N-2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 155290G w miejscowości Stara Huta – gmina Kartuzy

 

Znak sprawy: ZP.271.1.2020

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja

13.01.2020r.

1) Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Wyjaśnienia i Modyfikacja nr 1 do treści SIWZ z dnia 13.01.2020 r.

3) Przedmiar robót zaktualizowany

15.01.2020r.

1) Wyjaśnienia nr 2 do treści SIWZ z dnia 15.01.2020r.

20.01.2020r.

1) Wyjaśnienia nr 3 i Modyfikacja nr 2 do treści SIWZ z dnia 20.01.2020r.

2) Poprawiony STWiOR

29.01.2020 r.

  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej