Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„Opracowanie Analizy Techniczno – Finansowej wykonania Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów na terenie miasta Kartuzy w ramach osiedli tworzących zabudowę wielorodzinną”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.03.2020 r. godz 14:00

 Dokumenty do pobrania:

20.03.2020r.

1) Modyfikacje z dnia 19.03.2020r.

24.03.2020r.

1) Modyfikacje z dnia 24.03.2020r.

01.04.2020r.

1) Protokół z oceny ofert