W dniu 19.05.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 541088-N- 2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zakup i dostawa mebli i wyposażenia do Przedszkola w Brodnicy Górnej w ramach projektu „Tajemnice leśnego zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy.

 

Znak sprawy: ZP.271.10.2020

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)