> archiwum 2020

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu w zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Kartuzy”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.03.2020 r. godz 17:00

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Kartuzy”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.03.2020 r. godz 17:00

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE W POMIECZYŃSKIEJ HUCIE NA DZ. NR 235/14.”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.03.2020 r. godz 12:00

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok padłych zwierząt bądź zabitych w wyniku kolizji drogowych na drogach gminnych
na terenie miasta i gminy Kartuzy oraz uprzątnięcie miejsca zdarzenia.

W dniu 13.02.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  509943-N-2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Usługi w zakresie remontów dróg gruntowych z wykorzystaniem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską.

 

Znak sprawy: ZP.271.5.2020

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad  przebudową  drogi  gminnej  nr 155290G  na  nawierzchnię  bitumiczną  na terenie  działki  o nr ew. gr. 66/2 w miejscowości Stara  Huta, gmina Kartuzy”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.02.2020 r. godz 13:00

W dniu 10.02.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  509916-N-2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Rewaloryzacja parku miejskiego przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach,w ramach projektu pn.: „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz”

 

Znak sprawy: ZP.271.6.2020

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„ZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA NA DZ. NR 436/2, 439/2”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.02.2020 r. godz 12:00

W dniu 07.02.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  509928-N-2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

DOSTAWA KRUSZYWA W 2020 r.

 Znak sprawy: ZP.271.4.2020

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW W SITNIE NA DZ. NR 48/20”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.02.2020 r. godz 12:00

W dniu 17.01.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  502194-N-2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Rewaloryzacja parku miejskiego przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach,w ramach projektu pn.: „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz”

 

Znak sprawy: ZP.271.2.2020

W dniu 10.01.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  501979-N-2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 155290G w miejscowości Stara Huta – gmina Kartuzy

 

Znak sprawy: ZP.271.1.2020

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Usunięcie i unieszkodliwienie oraz transport wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kartuzy.