> archiwum 2020

W dniu 02.06.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 546590-N- 2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
pn.: „Rekultywacja Jeziora Karczemnego w Kartuzach poprzez wydobycie i transport osadów na oczyszczalnię ścieków” .

 

Znak sprawy: ZP.271.15.2020

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

ZAKUP I MONTAŻ ŚMIETNIKÓW W STANISZEWIE DZ. NR 388/96

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01.06.2020 r.

Osoba do kontaktu: Pani Jolanta Byczkowska (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

W dniu 22.05.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 542742-N- 2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa dróg gminnych - nawierzchnie z masy mineralno-bitumicznej.

 

Znak sprawy: ZP.271.13.2020

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Sianowie

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01.06.2020 r.

Osoba do kontaktu: Pani Joanna Wilk-Zawadzka (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

W dniu 21.05.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 513948-N- 2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
pn.: „Rekultywacja Jeziora Karczemnego w Kartuzach poprzez wydobycie i transport osadów na oczyszczalnię ścieków” .

 

Znak sprawy: ZP.271.11.2020

W dniu 19.05.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 541088-N- 2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zakup i dostawa mebli i wyposażenia do Przedszkola w Brodnicy Górnej w ramach projektu „Tajemnice leśnego zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy.

 

Znak sprawy: ZP.271.10.2020

W dniu 15.05.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 540296-N- 2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Odbiór, transport i utylizacja odpadów z publicznych pojemników zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: ZP.271.12.2020

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

PRZEPROWADZENIE EWALUACJI "ON-GOING" GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI KARTUZ

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.05.2020 r.  21.05.2020 r.

Osoba do kontaktu: Pani Agnieszka Jasyk - Nowak (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„REMONT  URZĄDZEŃ  ZABAWOWYCH  ORAZ  ELEMENTÓW  MAŁEJ   ARCHITEKTURY ZNAJDUJĄCYCH  SIĘ  NA  PLACACH  ZABAW  GMINY   KARTUZY”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.05.2020 r.

Osoba do kontaktu: Pan Dariusz Myszk (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Wykaszanie poboczy dróg gminnych”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.05.2020 r.

Osoba do kontaktu: Pan Ziemowit Łajming (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kosy, Smętowo Chmieleńskie, Ręboszewo i Dzierżążno na terenie Gminy Kartuzy”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.05.2020 r.

Osoba do kontaktu: Pan Dariusz Myszk (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„BUDOWA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ NA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE W POMIECZYŃSKIEJ HUCIE NA DZ. NR 235/14”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.04.2020 r.

Osoba do kontaktu:Jolanta Byczkowska (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Wykonanie strony internetowej w ramach realizacji projektu pn.: „Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe, Klasztorne Duże w Kartuzach””.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.04.2020 r. godz. 15:30  POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

Osoba do kontaktu: Kinga Pranczk (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i ławek w Prokowie na dz. nr 179 ”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.04.2020 r.

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W BRODNICY GÓRNEJ DZ. NR 384/8”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07.04.2020 r.

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE W POMIECZYŃSKIEJ HUCIE NA DZ. NR 235/14.”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.04.2020 r.

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do negocjacji w postępowaniu prowadzonym pn.:

"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kartuzach”

 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 30.03.2020 r. godz 10:00

W dniu 19.03.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  525024 -N- 2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: ZP.271.8.2020

Gmina Kartuzy działając zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje
o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kartuzy”

Znak sprawy: ZP.271.7.2020

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu w zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Kartuzy”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.03.2020 r. godz 17:00

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„Opracowanie Analizy Techniczno – Finansowej wykonania Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów na terenie miasta Kartuzy w ramach osiedli tworzących zabudowę wielorodzinną”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.03.2020 r. godz 14:00

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Kartuzy”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.03.2020 r. godz 17:00

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE W POMIECZYŃSKIEJ HUCIE NA DZ. NR 235/14.”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.03.2020 r. godz 12:00

W dniu 25.02.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  516152 - N - 2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Rekultywacja Jeziora Karczemnego w Kartuzach poprzez wydobycie i transport osadów na oczyszczalnię ścieków.

 Znak sprawy: ZP.271.3.2020

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok padłych zwierząt bądź zabitych w wyniku kolizji drogowych na drogach gminnych
na terenie miasta i gminy Kartuzy oraz uprzątnięcie miejsca zdarzenia.

W dniu 13.02.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  509943-N-2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Usługi w zakresie remontów dróg gruntowych z wykorzystaniem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską.

 

Znak sprawy: ZP.271.5.2020

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad  przebudową  drogi  gminnej  nr 155290G  na  nawierzchnię  bitumiczną  na terenie  działki  o nr ew. gr. 66/2 w miejscowości Stara  Huta, gmina Kartuzy”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.02.2020 r. godz 13:00

W dniu 10.02.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  509916-N-2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Rewaloryzacja parku miejskiego przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach,w ramach projektu pn.: „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz”

 

Znak sprawy: ZP.271.6.2020

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„ZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA NA DZ. NR 436/2, 439/2”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.02.2020 r. godz 12:00

W dniu 07.02.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  509928-N-2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

DOSTAWA KRUSZYWA W 2020 r.

 Znak sprawy: ZP.271.4.2020

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

„BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW W SITNIE NA DZ. NR 48/20”.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.02.2020 r. godz 12:00

W dniu 23.01.2020 r. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o dialogu technicznym dotyczącym przygotowywanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Rekultywacja Jeziora Karczemnego w Kartuzach poprzez wydobycie i transport osadów na oczyszczalnię ścieków”

W dniu 17.01.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  502194-N-2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Rewaloryzacja parku miejskiego przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach,w ramach projektu pn.: „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz”

 

Znak sprawy: ZP.271.2.2020

W dniu 10.01.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  501979-N-2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 155290G w miejscowości Stara Huta – gmina Kartuzy

 

Znak sprawy: ZP.271.1.2020

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Usunięcie i unieszkodliwienie oraz transport wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kartuzy.