M.in. na terenie gminy Kartuzy w najbliższym czasie realizowany będzie projekt pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni, którego wartość wynosi blisko 8 mln zł.


Informujemy, że 19 grudnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni

dla działania nr 8.4. Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego w ramach Osi Priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt będzie realizowany, zgodnie z umową o partnerstwie, pomiędzy Gminą Stężyca, partnerem wiodącym, Gminami Kartuzy, Chmielno, Somonino, Żukowo, Pruszcz Gdański i Pawłem Marszkiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego "Kaszubskie Kajaki".

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych związanych z turystyką kajakową w obrębie szlaku kajakowego Kółka Raduńskiego oraz rzeki Raduni.

Całkowita wartość projektu: 7 mln 661 tys. 679 zł 20 gr
Wnioskowana kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 6 mln 474 tys. 695 zł 82 gr
Okres realizacji projektu: 11.02.2015 r. – 31.12.2020 r.

W związku z realizacją projektu w gminie Kartuzy, wykonane zostaną następujące zadnia inwestycyjne:

1. Budowa siedmiu pływających pomostów na terenie kompleksu Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze wraz z wyciągarką linową służącą do obsługi slipu w Centrum Sportów Wodnych i Promocji;

2. Budowa pomostów dla obsługi ruchu kajakowego wraz z oznakowaniem drogowym w rejonie mostu drogowego i jazu piętrzącego w miejscowości Brodnica;

3. Rewitalizacja dna jeziora pod mostem na drodze wojewódzkiej nr 228 w miejscowości Ręboszewo.