W minioną niedzielę członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kartuzach spotkali się na corocznym zebraniu sprawozdawczym. Podsumowano miniony rok działalności OSP, która funkcjonuje w Stolicy Kaszub już blisko 130 lat. Spotkanie było też okazją do wręczenia odznaczeń. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał druh Henryk Stefanowski. Przyznano też odznaki Strażak Wzorowy oraz Za Wysługę Lat. Zebranie poprowadził Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz, prezes honorowy OSP Kartuzy. Poniżej fotografie.

osp kartuzy (1)
osp kartuzy (2)
osp kartuzy (3)
osp kartuzy (4)
osp kartuzy (5)
osp kartuzy (6)
osp kartuzy (7)
osp kartuzy (8)
osp kartuzy (9)
osp kartuzy (10)
osp kartuzy (11)
osp kartuzy (12)
osp kartuzy (13)
osp kartuzy (14)
osp kartuzy (15)
osp kartuzy (16)
osp kartuzy (18)
osp kartuzy (19)
osp kartuzy (20)
osp kartuzy (21)
osp kartuzy (22)
osp kartuzy (23)
osp kartuzy (24)
osp kartuzy (25)
osp kartuzy (26)
osp kartuzy (27)
osp kartuzy (28)
osp kartuzy (29)
osp kartuzy (30)
osp kartuzy (31)
osp kartuzy (32)
osp kartuzy (33)