Już po raz ósmy w Kartuzach odbył się doroczny Bal Seniora, któremu patronował Burmistrz Kartuz. Koordynatorem przedsięwzięcia był kartuski oddział Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, któremu przewodniczy pan Edward Chlebba. Niemal tradycją jest to, że spotkanie kartuskich seniorów odbywa się w Tłusty Czwartek. Tak było i tym razem. Na sali bankietowej Gościńca Kaszubskiego zebrało się ponad 160 osób.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz, Sylwia Biankowska, Zastępca Burmistrza, Edward Chlebba, Przewodniczący kartuskiego oddziału PZERiI (wraz ze współpracownikami) oraz Marian Białkowski, Przewodniczący Oddziału Rejonowego PZERiI w Gdańsku, który na wstępie podziękował Burmistrzowi za wieloletnią pomoc w organizacji różnych przedsięwzięć, zwłaszcza Balu Seniora. Jak zaznaczył M. Białkowski, oddział kartuski PZERiI jest jedynym w województwie pomorskim, który działa tak prężnie, znajduje czas na wspólne spotkania, wyjazdy i doroczną zabawę.

Zanim zabawa zaczęła się na dobre, Marian Białkowski w imieniu Zarządu Głównego PZERiI odznaczył Złotą Odznaką Honorową PZERiI Edwarda Chlebbę. Za pomoc w realizacji wielu przedsięwzięć Zarząd Główny postanowił też przyznać Złotą Odznakę Honorową Waldemarowi Bertlingowi, pracownikowi Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

Specjalne podziękowania otrzymali także Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz oraz nieobecni w tym dniu ma Balu pani Janina Kwiecień, Starosta Kartuski oraz Dariusz Las, Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM w Kartuzach. Tymczasem Burmistrz Gołuński w towarzystwie Sylwii Biankowskiej złożył wszystkim seniorów serdeczne życzenia, postanowił także wyróżnić specjalnymi upominkami najstarszych uczestników Balu oraz osobę, która posiada najwięcej wnuków i prawnuków.

Po poczęstunku przyszedł wreszcie czas na wspólną zabawę, którą tego wieczoru gwarantował zespół muzyczny ''Trio Kriss'' Krzysztofa Formeli. Do zabawy nikogo nie trzeba było zachęcać. Humory dopisywały, a parkiet zapełniał się niemal natychmiast.

Około godziny 19:30 nastąpił wybór Królowej i Króla Balu Seniora 2018. Tym razem wybrani zostali pani Bogusia oraz pan Jurek z Kartuz. Gratulacje złożyli im osobiście Burmistrz Kartuz oraz Edward Chlebba. Nagrodzona para oprócz złotych koron i specjalnych wstęg otrzymała także cenne upominki, wśród których znalazł się m.in. nowoczesny tablet. Na tym zabawa się nie skończyła. Wręcz przeciwnie, wszyscy bawili się jeszcze weselej do późnych godzin wieczornych.

20180208_021_8.bal.seniora
20180208_027_8.bal.seniora
20180208_029_8.bal.seniora
20180208_030_8.bal.seniora
20180208_034_8.bal.seniora
20180208_057_8.bal.seniora
20180208_062_8.bal.seniora
20180208_069_8.bal.seniora
20180208_070_8.bal.seniora
20180208_071_8.bal.seniora
20180208_072_8.bal.seniora
20180208_074_8.bal.seniora
20180208_076_8.bal.seniora
20180208_077_8.bal.seniora
20180208_078_8.bal.seniora
20180208_079_8.bal.seniora
20180208_080_8.bal.seniora
20180208_081_8.bal.seniora
20180208_082_8.bal.seniora
20180208_084_8.bal.seniora
20180208_087_8.bal.seniora
20180208_092_8.bal.seniora
20180208_094_8.bal.seniora
20180208_099_8.bal.seniora
20180208_105_8.bal.seniora
20180208_111_8.bal.seniora
20180208_113_8.bal.seniora
20180208_116_8.bal.seniora
20180208_117_8.bal.seniora
20180208_119_8.bal.seniora
20180208_121_8.bal.seniora
20180208_122_8.bal.seniora
20180208_123_8.bal.seniora
20180208_125_8.bal.seniora
20180208_126_8.bal.seniora
20180208_127_8.bal.seniora
20180208_128_8.bal.seniora
20180208_129_8.bal.seniora
20180208_130_8.bal.seniora
20180208_131_8.bal.seniora
20180208_134_8.bal.seniora
20180208_136_8.bal.seniora
20180208_137_8.bal.seniora
20180208_138_8.bal.seniora
20180208_141_8.bal.seniora
20180208_142_8.bal.seniora
20180208_145_8.bal.seniora
20180208_149_8.bal.seniora
20180208_151_8.bal.seniora
20180208_155_8.bal.seniora
20180208_156_8.bal.seniora
20180208_157_8.bal.seniora
20180208_158_8.bal.seniora
20180208_160_8.bal.seniora
20180208_161_8.bal.seniora
20180208_164_8.bal.seniora
20180208_166_8.bal.seniora
20180208_167_8.bal.seniora
20180208_169_8.bal.seniora
20180208_172_8.bal.seniora
20180208_175_8.bal.seniora
20180208_178_8.bal.seniora
20180208_179_8.bal.seniora
20180208_180_8.bal.seniora
20180208_181_8.bal.seniora
20180208_184_8.bal.seniora
20180208_186_8.bal.seniora
20180208_188_8.bal.seniora
20180208_189_8.bal.seniora
20180208_192_8.bal.seniora
20180208_193_8.bal.seniora
20180208_194_8.bal.seniora
20180208_197_8.bal.seniora
20180208_199_8.bal.seniora
20180208_201_8.bal.seniora
20180208_205_8.bal.seniora
20180208_207_8.bal.seniora
20180208_208_8.bal.seniora
20180208_209_8.bal.seniora
20180208_210_8.bal.seniora
20180208_211_8.bal.seniora
20180208_214_8.bal.seniora
20180208_217_8.bal.seniora
20180208_218_8.bal.seniora
20180208_219_8.bal.seniora
20180208_220_8.bal.seniora
20180208_223_8.bal.seniora
20180208_224_8.bal.seniora
20180208_225_8.bal.seniora
20180208_226_8.bal.seniora
20180208_227_8.bal.seniora
20180208_229_8.bal.seniora
20180208_230_8.bal.seniora
20180208_236_8.bal.seniora
20180208_237_8.bal.seniora
20180208_239_8.bal.seniora
20180208_243_8.bal.seniora
20180208_248_8.bal.seniora
20180208_250_8.bal.seniora
20180208_251_8.bal.seniora
20180208_252_8.bal.seniora
20180208_259_8.bal.seniora
20180208_260_8.bal.seniora
20180208_262_8.bal.seniora
20180208_264_8.bal.seniora
20180208_270_8.bal.seniora
20180208_271_8.bal.seniora
20180208_274_8.bal.seniora
20180208_276_8.bal.seniora
20180208_279_8.bal.seniora
20180208_281_8.bal.seniora
20180208_285_8.bal.seniora
20180208_286_8.bal.seniora
20180208_287_8.bal.seniora
20180208_289_8.bal.seniora
20180208_296_8.bal.seniora
20180208_297_8.bal.seniora
20180208_299_8.bal.seniora
20180208_302_8.bal.seniora
20180208_304_8.bal.seniora
20180208_307_8.bal.seniora
20180208_308_8.bal.seniora
20180208_317_8.bal.seniora
20180208_320_8.bal.seniora
20180208_325_8.bal.seniora
20180208_334_8.bal.seniora
20180208_339_8.bal.seniora
20180208_341_8.bal.seniora
20180208_346_8.bal.seniora
20180208_349_8.bal.seniora
20180208_356_8.bal.seniora
20180208_357_8.bal.seniora
20180208_358_8.bal.seniora
20180208_361_8.bal.seniora
20180208_363_8.bal.seniora