Gmina Kartuzy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

"Przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje matematyczne – szachy w ramach projektu „Tajemnice leśnego zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kartuzy"

Postępowanie jest prowadzone w procedurze przewidzianej w art. 138o Pzp dla udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000,00 EURO.

 

Znak sprawy: ZP.271.16.2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01.08.2019 r. do godz. 12:00

 

Dokumenty do pobrania:

26.07.2019r.

1) Wyjaśnienia i modyfikacja numer 1 z dnia 26.07.2019r.

2) Zaktualizowany Formularz ofertowy

01.08.2019r.

1) Informacja z otwarcia ofert

12.08.2019r.

1) Informacja o unieważnieniu postępowania