Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) przebudowy dróg gminnych.

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.08.2019 r. godz. 14:00

 Dokumenty do pobrania:

02.08.2019r.

07.08.2019r.