Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Bączu (dz. nr 13) oraz Koloni (dz. nr 30/3, 30/4, 30/5)

Postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Znak sprawy: I.7013.6 2019.JB

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.08.2019 r. do godz. 12:00 

 

Dokumenty do pobrania:

30.08.2019r.