W marcu informowaliśmy, że wybrano już wykonawcę inwestycji budowy nowej płyty kartuskiego stadionu. 29 marca w Urzędzie Miejskim Burmistrz Kartuz podpisał umowę na to zadanie. Obecnie trwa budowa nowoczesnego obiektu, którego infrastruktura techniczna (zaplecze, trybuny) w kolejnych latach będzie jeszcze udoskonalana. Publikujemy fotografie, które wykonaliśmy 10 sierpnia, 23 kwietnia oraz 14 maja 2018 r.W Kartuzach powstaje pierwszy certyfikowany obiekt lekkoatletyczny, jedyny tego rodzaju w powiecie kartuskim. Gmina Kartuzy pozyskała dofinansowanie na modernizację stadionu z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1,5 mln zł. Cała inwestycja pochłonie 6 mln 345 tys. zł.


Obiekt zyska nową bieżnię, skocznię do skoku w dal i trójskoku, skocznię do skoków wzwyż, skocznię do skoku o tyczce, dwie rzutnie do rzutów oszczepem, dwie rzutnie do pchnięcia kulą, rzutnię do rzutów dyskiem, rów z wodą do biegów z przeszkodami. W projekcie zaplanowano również zakup sprzętu lekkoatletycznego. Płyta boiska zostanie przebudowana i wyposażona w system nawadniania i drenażu.


Zgodnie z wymogami programu ministerialnego założono ogólnodostępność obiektu po realizacji inwestycji.


Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę stadionu przedstawiło konsorcjum firm Gardenia Sport Sp. z o.o. z Warszawy (lider) oraz JIMMY Jerzy Cichocki, Janusz Zandberg Sp. j. z Warszawy (partner). Gwarancja na wykonane prace: 84 miesiące.


Aby dowiedzieć się więcej, wejdź tutaj.


Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie następujących kategorii robót: 1) prace przygotowawcze, 2) roboty rozbiórkowe, 3) budowa infrastruktury technicznej, 4) wykonanie instalacji deszczowej odprowadzającej wody z projektowanych obiektów, 5) wykonanie instalacji zraszania boiska piłkarskiego, 6) wykonanie instalacji elektrycznych: instalacja oświetlenia terenu, instalacja techniczna do obsługi zawodów, instalacja monitoringu oraz instalacja nagłośnienia, 7) wykonanie przebudowy sieci kolidujących z projektowaną inwestycją,


8) budowa bieżni lekkoatletycznej posiadającej: a) pełnowymiarową, czterotorową bieżnię okrężną o długości 400 m wraz z sześciotorową bieżnią do biegów sprinterskich na 100 m i 110 m ppł., b) jednostronną, dwuścieżkową skocznię do skoku w dal i trójskoku, c) skocznię do skoków wzwyż, d) dwuścieżkową, dwustronną skocznię do skoku o tyczce, e) dwie rzutnie do rzutów oszczepem zlokalizowane w dwóch przeciwległych zakolach, f) dwie rzutnie do pchnięcia kulą z sektorami rzutów z mączki ceglanej oraz trawy naturalnej, g) rzutnię do rzutów dyskiem i młotem wraz z klatką, h) rów z wodą do biegów z przeszkodami,


9) budowa boiska piłkarskiego o wymiarze pola gry 66 x 102m z nawierzchnią z trawy naturalnej z systemem odwadniania i drenażem, 10) dostawa oraz montaż dwóch wiat dla zawodników rezerwowych, 11) dostawa oraz montaż prefabrykowanego stalowego kontenera na funkcję kasy biletowej oraz ochrony obiektu, 12) budowa ciągów komunikacyjnych,


13) dostawa oraz montaż ogrodzeń: a) ogrodzenie terenu – stalowe, panelowe o wys. 2,2 m, b) ogrodzenie wewnętrzne bieżni – stalowe, panelowe o wys. 1,2m, c) przeniesienie fragmentów ogrodzenia w części wschodniej terenu, 14) profilowanie skarp ze wzmocnieniem geokratą, 15) wykonanie niwelacji terenu i trawników, 16) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 17) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie wykonanego w całości obiektu;


18) uzyskanie w imieniu Zamawiającego Świadectwa PZLA dla obiektu lekkoatletycznego kategorii VB, 19) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 20) pielęgnacja murawy boiska piłkarskiego oraz pozostałych terenów zielonych poprzez m.in. dosiewanie, nawożenie, podlewanie oraz koszenie nawierzchni trawiastej do zakończenia sezonu wegetacyjnego 2018 r.


Na zdjęciach poniżej: tak wyglądał stadion w przeddzień inwestycji.

stadion przed (1)
stadion przed (2)
stadion przed (3)
stadion przed (4)
stadion przed (5)
stadion przed (6)
stadion przed (7)
stadion przed (8)
stadion przed (9)
stadion przed (10)
stadion przed (11)
stadion przed (12)
stadion przed (13)
stadion przed (14)
stadion przed (15)
stadion przed (16)
stadion przed (17)
stadion przed (18)
stadion przed (19)

Niżej: przebieg prac 23 kwietnia 2018 r.

stadion burzenie (7)
stadion burzenie (4)
stadion burzenie (10)
stadion burzenie (5)
stadion burzenie (8)
stadion burzenie (9)
stadion burzenie (11)
stadion burzenie (2)
stadion burzenie (13)
stadion burzenie (14)
stadion burzenie (12)
stadion burzenie (1)
stadion burzenie (3)
stadion burzenie (6)
stadion burzenie (15)
stadion burzenie (16)
stadion burzenie (17)
stadion burzenie (18)
stadion burzenie (19)
stadion burzenie (28)
stadion burzenie (20)
stadion burzenie (21)
stadion burzenie (22)
stadion burzenie (23)
stadion burzenie (24)
stadion burzenie (25)
stadion burzenie (26)
stadion burzenie (27)

Niżej: stan budowy na 14 maja 2018 r.

stadion 14 maja (1)
stadion 14 maja (2)
stadion 14 maja (3)
stadion 14 maja (4)
stadion 14 maja (5)
stadion 14 maja (6)
stadion 14 maja (7)
stadion 14 maja (8)
stadion 14 maja (9)
stadion 14 maja (10)
stadion 14 maja (11)
stadion 14 maja (12)
stadion 14 maja (13)
stadion 14 maja (14)
stadion 14 maja (15)
stadion 14 maja (16)
stadion 14 maja (18)
stadion 14 maja (19)
stadion 14 maja (20)
stadion 14 maja (21)
stadion 14 maja (24)
stadion 14 maja (26)
stadion 14 maja (27)
stadion 14 maja (28)
stadion 14 maja (29)
stadion 14 maja (30)
stadion 14 maja (31)
stadion 14 maja (32)
stadion 14 maja (33)
stadion 14 maja (34)
stadion 14 maja (35)
stadion 14 maja (36)
stadion 14 maja (37)
stadion 14 maja (38)
stadion 14 maja (39)
stadion 14 maja (40)
stadion 14 maja (41)
stadion 14 maja (42)
stadion 14 maja (43)
stadion 14 maja (44)
stadion 14 maja (45)

Niżej: przebieg prac 10 sierpnia 2018 r.

stadion (1)
stadion (2)
stadion (3)
stadion (4)
stadion (5)
stadion (6)
stadion (7)
stadion (8)
stadion (9)
stadion (10)
stadion (11)
stadion (12)
stadion (13)
stadion (14)
stadion (15)
stadion (16)Skrót pozostałych informacji

Budowa skateparku rozpoczęta

Kilka dni temu rozpoczęła się budowa skateparku w Parku im. Solidarności w Stolicy Kaszub. To młodzież zdecydowała, jaki skatepark zbudujemy (wejdź).

Budowa stadionu już na ukończeniu

W marcu informowaliśmy, że wybrano już wykonawcę inwestycji budowy nowej płyty kartuskiego stadionu. 29 marca w Urzędzie Miejskim Burmistrz Kartuz podpisał umowę na to zadanie. Obecnie…

Dworzec Roku. Do końca głosowania tylko 2 dni

Dzisiejsza poranna akcja promocyjna na Dworcu Integracyjnym w Kartuzach zakończona pełnym sukcesem. Burmistrzowie Mieczysław Grzegorz Gołuński oraz Sylwia Biankowska zachęcali do głosowania…

Mieczysław Struk ponownie Marszałkiem Województwa Pomorskiego

Najserdeczniejsze gratulacje dla Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego.

Dworzec Roku. 4 dni do końca głosowania

Z wielką przyjemnością informujemy, że kartuski Dworzec Integracyjny znalazł się wśród 10 najlepszych dworców w Polsce w konkursie pn. Dworzec Roku organizowanym przez Fundację ProKolej…

Szymon Sajnok wśród najlepszych sportowców 2018

Wychowanek sekcji kolarskiej GKS Cartusia Kartuzy Szymon Sajnok znalazł się w dostojnym gronie nominowanych do tytułu Sportowiec Roku Przeglądu Sportowego i Telewizji Polsat. Już po raz…

Ankieta. Diagnoza rozwoju Gminy Kartuzy

Gmina Kartuzy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2019-2030, która będzie wyznacznikiem głównych celów i kierunków rozwoju Gminy w najbliższej przyszłości.

Nowy skatepark. Umowa już podpisana

Dzisiaj w gabinecie Burmistrza Kartuz została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji budowy skateparku w Parku im. Solidarności w Stolicy Kaszub. To młodzież zdecydowała, jaki skatepark…

Zgłoś przystań, pomost, stanicę

OGŁOSZENIE O NABORZE DO BAZY PRZYSTANI, POMOSTÓW I STANIC KAJAKOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.

Bogdan Łapa wybrany Starostą Kartuskim

Rada Powiatu Kartuskiego dokonała dzisiaj wyboru nowego Starosty Kartuskiego, którym został p. Bogdan Łapa. Funkcję Wicestarosty obejmie p. Piotr Fikus. Przewodniczącym Rady Powiatu będzie…

Muskularni tytani w Kartuskim Centrum Kultury

W sobotnie popołudnie, 17 listopada w Kartuskim Centrum Kultury odbył się puchar Polski Federacji NAC Polska w Kulturystyce. Kartuskie zawody były jednocześnie eliminacją do zawodów…

Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym - Kartuzy 2018

W minioną sobotę, 17 listopada 2018 w Kartuzach, na terenie Wyspy Łabędziej w ramach 5. serii Pucharu Polski odbył się Ogólnopolski Wyścig Kolarski w Kolarstwie Przełajowym. Zawody…