Polski Związek Koszykówki wybrał Kartuzy na jedno z miejsc realizacji programu tworzenia Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki dziewcząt.

W ten sposób od 1 września 2015 r. rozpoczął zajęcia kartuski SMOK. Gmina Kartuzy zawarła z Polskim Związkiem Koszykówki umowę, której przedmiotem było tworzenie i prowadzenie w  Szkole Podstawowej nr 5 w Kartuzach na Osiedlu Wybickiego Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykarskiego, właśnie tzw. SMOK-a.

W ramach zawartej umowy Polski Związek Koszykówki przekazał szkole niezbędny do prowadzenia szkolenia sprzęt sportowy, zaś Gmina udostępniła obiekty sportowe oraz zakupiła stroje koszykarskie.

SMOK  to nowy projekt upowszechniania koszykówki wśród dziewcząt i chłopców, realizowany przy współpracy PZKosz i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ma on na celu zachęcenie młodych ludzi do uprawiania koszykówki oraz promocję aktywnego i zdrowego sposobu spędzania czasu

W bieżącym roku szkolnym  w programie bierze udział 41 zawodniczek trenujących w trzech grupach treningowych.

Klasy szóste trenowane przez Monikę Tomaczkowską spotykają się we wtorki od godz. 16:30 do 18:00 oraz w  piątki od   godz.  16:30 do godz. 18:00.

Klasy piąte prowadzi  Arkadiusz Blok, zajęcia tej grupy odbywają się we wtorki od godz.  14:00. do godz. 15:30 oraz piątki od godz. 15:00 do godz. 16:30.

Klasa VI, trenowana przez Karolinę Brylowską, zajęcia realizuje we wtorki  od godz. 15:00  do godz. 16:30 oraz w czwartki od  godz. 16:30 do godz. 18:00.

Wszystkie treningi odbywały się w hali sportowej przy ZSO nr 2 w Kartuzach  w okresie od września do listopada 2018 roku.

Podnoszenie umiejętności koszykarski w ramach projektu Polskiego Związku Koszykówki  SMOK możliwe jest dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.