Polski Związek Koszykówki wybrał Kartuzy na jedno z miejsc realizacji programu tworzenia Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki dziewcząt. W ten sposób od 1 września 2015 r. rozpoczął zajęcia kartuski SMOK. Gmina Kartuzy zawarła z Polskim Związkiem Koszykówki umowę, której przedmiotem było tworzenie i prowadzenie w Szkole Podstawowej nr 5 w Kartuzach na Osiedlu Wybickiego Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykarskiego, właśnie tzw. SMOK-a. W ramach zawartej umowy Polski Związek Koszykówki przekazał szkole niezbędny do prowadzenia szkolenia sprzęt sportowy, zaś Gmina udostępniła obiekty sportowe.

SMOK to nowy projekt upowszechniania koszykówki wśród dziewcząt i chłopców, realizowany przy współpracy PZKosz i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ma on na celu zachęcenie młodych ludzi do uprawiania koszykówki oraz promocję aktywnego i zdrowego sposobu spędzania czasu. 

W bieżącym roku szkolnym w programie bierze udział 45 zawodniczek trenujących w trzech grupach treningowych. Klasy czwarte trenowane przez Monikę Tomaczkowską spotykają się w środę 15.00 - 16.30 i w piątki od godz. 16:30 do godz. 18:00. Klasy piąte prowadzi Arkadiusz Blok, zajęcia tej grupy odbywają się we wtorki od godz. 14:00. do godz. 15:30 oraz piątki od godz. 15:00 do godz. 16:30. Klasa VI, trenowana przez Karolinę Brylowską, zajęcia realizuje we wtorki od godz. 15:00 do godz. 16:30 oraz w czwartki od godz. 16:30 do godz. 18:00.

Wszystkie treningi odbywały się w hali sportowej przy ZSO nr 2 w Kartuzach. Podnoszenie umiejętności koszykarski w ramach projektu Polskiego Związku Koszykówki SMOK możliwe jest dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.