Dnia 28 września 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego  Burmistrz Kartuz - Mieczysław Grzegorz Gołuński  podpisał kolejną umowę o dofinansowanie projektu ze środków zewnętrznych. 

W tym roku otrzymaliśmy pomoc finansową m.in. na modernizację boisk w Staniszewie, Prokowie i w Łapalicach, modernizację stadionu w Kartuzach, na Gminny Program Rewitalizacji Kartuz, budowę windy w budynku urzędu, dodatkowe zajęcia lekcyjne.  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Obecnie przyszła kolej na  drogi. Projekt pn. ” Budowa drogi gminnej relacji Łapalice - Prokowo stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 211 z drogą powiatową nr 1907G”  – to inwestycja  mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców wsi Łapalice i Prokowo poprzez zapewnienie im lepszego dostępu do obiektów użyteczności publicznej, w tym podmiotów gospodarczych oraz do lokalnych dróg publicznych. 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi poprzez poszerzenie, wymianę nawierzchni oraz budowę ciągu pieszo – rowerowego. Trakt komunikacyjny dzięki odpowiednim parametrom technicznym stanowić będzie małą obwodnicę miasta Kartuzy dla mieszkańców  Prokowa, Mirachowa, Staniszewa, Sianowa  udających się w kierunku Sierakowic, Lęborka i Bytowa i odwrotnie.  

Realizacja inwestycji  planowana jest  do czerwca 2018 r. Otrzymane  dofinansowanie w kwocie 2 411 516,00 zł udzielone zostanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Skrót pozostałych informacji

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały

Zapraszamy do konsultacji projektu Uchwały w sprawie: tryby postępowania o udzielenie dotacji z budżetu  Gminy Kartuzy dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie…

Kiełpino. Bieg Arasmusa. Wspaniała sportowa atmosfera

Bieg Arasmusa miał miejsce wczoraj w Kiełpinie. To było prawdziwe święto sportu. Do Gminy Kartuzy przybyły rzesze miłośników biegania. Jak czytamy na stronie organizatora, 648 osób…

Młodzież z Duderstadt i Hamm na spotkaniu z Burmistrzem

Młodzież ze Szkoły Katolickiej, Szkoły podstawowej nr 2 i Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach wraz ze swoimi przyjaciółmi z niemieckich miast Duderstadt i…

Rusza wielka inwestycja przebudowy „Kaszubskiego Dworu”

Wielka inwestycja przebudowy „Kaszubskiego Dworu” ruszy już w przyszłym tygodniu. Dzisiaj Burmistrz Kartuz podpisał umowę na zadanie, które będzie realizowane w ramach Kompleksowej…

Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego Programu Współpracy na 2019

Zapraszamy do konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003…

Tłumy biegaczy i moc atrakcji w Kiełpinie

Organizatorzy Biegu Arasmusa w Kiełpinie już odliczają dni do trzeciej odsłony jednego z największych biegów na dystansie 5 kilometrów na Pomorzu. Do Kiełpina przyjedzie ponad 1,5 tysiąca…

Seniorzy z Energią. Zapisz się już dzisiaj

Według prognoz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za 30 lat ponad 40 procent Polaków liczyć sobie będzie więcej niż 60 lat. Jednak w naszej gminie, zgodnie z danymi Głównego…

Kartuski Budżet Obywatelski. Czas na głosowanie!

Siedem pomysłów mieszkańców Kartuz na inwestycje w mieście w 2019 roku znalazło się w II etapie konsultacji ws. Kartuskiego Budżetu Obywatelskiego. Teraz czas na głosowanie (zob. załączniki),

II Plener Artystyczny. Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Dzisiaj ponad 300 młodych ludzi z niemal wszystkich szkół z Gminy Kartuzy wzięło udział w warsztatach zorganizowanych w ramach II Kartuskiego Pleneru Artystycznego na Rynku. Dr Czesław…

Oficjalne otwarcie nowej siedziby Biblioteki

5 września w budynku Dworca Integracyjnego miała miejsce uroczystość oficjalnego otwarcia nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Żurakowskiego w Kartuzach.

Kolejne wsparcie dla jednostek OSP

Burmistrz Kartuz podpisał w minionym tygodniu dwie umowy o dofinansowanie na zakup sprzętu dla  jednostek gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych. Dziękujemy!