Dnia 28 września 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego  Burmistrz Kartuz - Mieczysław Grzegorz Gołuński  podpisał kolejną umowę o dofinansowanie projektu ze środków zewnętrznych. 

W tym roku otrzymaliśmy pomoc finansową m.in. na modernizację boisk w Staniszewie, Prokowie i w Łapalicach, modernizację stadionu w Kartuzach, na Gminny Program Rewitalizacji Kartuz, budowę windy w budynku urzędu, dodatkowe zajęcia lekcyjne.  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Obecnie przyszła kolej na  drogi. Projekt pn. ” Budowa drogi gminnej relacji Łapalice - Prokowo stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 211 z drogą powiatową nr 1907G”  – to inwestycja  mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców wsi Łapalice i Prokowo poprzez zapewnienie im lepszego dostępu do obiektów użyteczności publicznej, w tym podmiotów gospodarczych oraz do lokalnych dróg publicznych. 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi poprzez poszerzenie, wymianę nawierzchni oraz budowę ciągu pieszo – rowerowego. Trakt komunikacyjny dzięki odpowiednim parametrom technicznym stanowić będzie małą obwodnicę miasta Kartuzy dla mieszkańców  Prokowa, Mirachowa, Staniszewa, Sianowa  udających się w kierunku Sierakowic, Lęborka i Bytowa i odwrotnie.  

Realizacja inwestycji  planowana jest  do czerwca 2018 r. Otrzymane  dofinansowanie w kwocie 2 411 516,00 zł udzielone zostanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.