Jeśli jesteś mieszkańcem gminy Kartuzy i zajmujesz się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury bądź opieką nad zabytkami, masz kolejną szansę na zdobycie stypendium Gminy Kartuzy na realizację autorskiego przedsięwzięcia.

Wypełniony wniosek o stypendium wraz z opisem przedsięwzięcia oraz jego kosztorysem można składać osobiście do 30 marca do godz. 15:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kartuzach lub nadesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy.


Wysokość stypendium jest uzależniona od budżetu przedsięwzięcia.


Do pobrania szczegółowy regulamin stypendium kulturalnego Gminy Kartuzy (wejdź) oraz wniosek o przyznanie stypendium (wejdź).