Kartuzy, dnia 29 marca br. w sali Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach odbyła się uroczystość wręczenia nagród Burmistrza Kartuz  KARTËSKÔ SKRA. Uroczystość uświetnił występ Anny Brzeskiej. 

„KARTËSKÔ SKRA” to doroczna nagroda Burmistrza Kartuz, która jest przyznawana za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Gminy. W tym roku grono laureatów powiększyło się o kolejnych 8 osób i podmiotów. Dodatkowo Burmistrz Kartuz przyznał 1 nagrodę specjalną i 9 wyróżnień. Laureaci nagrody zostali wybrani przez kapitułę nagrody spośród kandydatur zgłoszonych przez mieszkańców, radnych oraz stowarzyszenia, media i organizacje zawodowe.

Laureatom zostały wręczone statuetki, które zostały wykonane specjalnie na tą okazję przez artystkę Marię Wojtiuk. Autorkę do wykonania statuetki zainspirowała proza kaszubskiego pisarza Aleksandra Majkowskiego. Statuetka jest wyobrażeniem zwycięskiego „Ducha Warto” w otoczeniu 7 kartuskich gwiazd.

Nagroda 2019
- sport

Piotr Ostoja – Lniski – zaszczepianie wśród młodych mieszkańców Gminy Kartuzy zainteresowania aktywnością fizyczną, a szczególnie uprawianiem piłki ręcznej  poprzez wieloletnią pracę trenerską  oraz pełnienie funkcji Prezesa UKS „TROPS”, a później UKS „BAT” Kartuzy.

Monika Tomaczkowska - za wysokie osiągnięcia sportowe uzyskane przez zawodniczki sekcji koszykówki UKS „BAT“ Kartuzy na szczeblu krajowym i międzynarodowym w roku 2018, a w szczególności zdobycie tytułu Mistrzyń Polski w Koszykówce Kobiet U-14, który dał wiele radości kartuskim kibicom koszykówki.

- pomagają innym

Anna Cirocka – za inicjowanie wielu przedsięwzięć z dziedziny kultury, sportu i rekreacji, służących mieszkańcom sołectwa Kiełpino oraz otwartość na potrzeby drugiego człowieka
poprzez organizację imprez charytatywnych.

- kultura

Jolanta Czerwińska - za różnorodne działania służące zachowaniu tradycji naszych przodków oraz dbałość o upowszechnianie bogactwa kaszubskiej kultury, poprzez działalność w Zrzeszeniu Kaszubsko – Pomorskim

Eugeniusz Szutenberg - W podziękowaniu za 50 lat pełnienia funkcji Kapelmistrza Orkiestry Dętej przy Sanktuarium Matki Boskiej Sianowskiej Królowej Kaszub, która budzi podziw i daje pielgrzymom przybywającym do Sanktuarium niepowtarzalne wrażenia artystyczne.

- przedsiębiorczość

Izabela Bystron „Cartex Bystron Sp. z o.o.” – za konsekwentne dążenie do rozwoju firmy, dającej nowe miejsca pracy i możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, a także otwartej na potrzeby drugiego człowieka

„Parkiet Stark” Podłogi i Drzwi -  W roku jubileuszu XXX – lecia działalności za konsekwentne dążenie do rozwoju firmy, oferującej mieszkańcom gminy usługi na najwyższym poziomie, dającej nowe miejsca pracy i możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, a także otwartej na potrzeby drugiego człowieka.

- promocja

Nieformalna Grupa Rowerowa „Kaszuby“ - W roku jubileuszu V – lecia działalności za podejmowanie różnorodnych inicjatyw aktywizujących i integrujących środowisko rowerzystów, upowszechniających zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wspierających promocję Gminy Kartuzy

 

Wyróżnienia 2019

Emilia Pakur, Ewa Wolska, Maria Okrój, Tomasz Słomczyński, Andrzej Dudziński, Tomasz Ciesielski, Zbigniew Stankowski, Martyna Bunda, Bolesława Ciachowska, 

 

Nagroda Specjalna 2019

Towarzystwo Miłośników Kartuz

20190329_002_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_003_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_004_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_005_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_008_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_012_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_014_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_016_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_018_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_019_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_020_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_024_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_025_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_027_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_029_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_031_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_033_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_034_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_035_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_036_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_037_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_038_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_044_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_045_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_046_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_047_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_048_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_050_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_052_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_054_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_056_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_057_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_058_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_059_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_062_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_064_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_066_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_068_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_070_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_073_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_074_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_075_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_076_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_079_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_080_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_081_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_083_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_086_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_087_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_090_kartesko-skra_nagrody-burmistrza
20190329_094_kartesko-skra_nagrody-burmistrza