Informujemy, że do dnia 30. grudnia można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego na rok 2020 dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Uprawnionymi do składania wniosku są pełnoletni zawodnicy, a w przypadku zawodników niepełnoletnich w ich imieniu opiekunowie prawni.

W tym roku bardzo ważnym jest fakt, aby zawodnicy klubów sportowych działających na terenie gminy Kartuzy, którzy nie są mieszkańcami gminy Kartuzy wypełnili "Oświadczenie 2". Oświadczenia tego nie muszą wypełniać kandydaci do Stypendium Burmistrza Kartuz mieszkający na terenie naszej gminy. 

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami będą przyjmowane tylko w formie pisemnej, a należy je składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kartuzach w dni robocze w godzinach pracy Urzędu w terminie do 30. grudnia do godz. 18:00

   

Załączniki:

*** - to oświadczenie wypełniają zawodnicy klubów sportowych działających na terenie Gminy Kartuzy nie będący jej mieszkańcami.