Rada Miejska w Kartuzach 8. kadencji

lata 2018-2023 

Kontakt: BIURO RADY MIEJSKIEJ, nr tel. 586 945 150

RADNI RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
Lp. Imię i nazwisko Pełniona funkcja Adres e-mail
1.  Mariusz Treder Przewodniczący Rady Miejskiej mariusztreder.rm@wp.pl
2.  Tomasz Belgrau Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej tbelgrau@rada.kartuzy.pl
3.  Andrzej Dawidowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej adawidowski@rada.kartuzy.pl
4.  Jacek Wesołowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej jwesolowski@rada.kartuzy.pl
5.  Andrzej Pryczkowski Przewodniczący Komisji Społecznej apryczkowski@rada.kartuzy.pl
6.  Andrzej Borzestowski Przewodniczący Komisji Oświaty aborzestowski@rada.kartuzy.pl
7.  Ryszard Duszyński Przewodniczący Komisji Gospodarczej rduszynski@rada.kartuzy.pl
8.  Klaudia Kałużna Przewodnicząca Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
kkaluzna@rada.kartuzy.pl
9.  Mirosława Bobkowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej mbobkowska@rada.kartuzy.pl
10.  Mirosław Paczoska   mpaczoska@rada.kartuzy.pl
11.  Lidia Plichta   lplichta@rada.kartuzy.pl
12.  Aleksandra Pruszak   apruszak@rada.kartuzy.pl
13.  Ewa Klein-Dyjeta   ekd@rada.kartuzy.pl
14.  Dorota Zarach   dzarach@rada.kartuzy.pl
15.  Tyberiusz Kriger   tkriger@rada.kartuzy.pl
16.  Jarosław Plichta   jplichta@rada.kartuzy.pl
17.  Wioletta Stoltmann   wstoltmann@rada.kartuzy.pl
18.  Jacek Richert   jrichert@rada.kartuzy.pl
19.  Irena Roszkowska   iroszkowska@rada.kartuzy.pl
20.  Arkadiusz Socha   asocha@rada.kartuzy.pl
21  Halina Steinka   hsteinka@rada.kartuzy.pl

 


KOMISJE STAŁE RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH

KOMISJA GOSPODARCZA
LP. RADNA / RADNY FUNKCJA W KOMISJI KONTAKT
1. Ryszard Duszyński Przewodniczący Komisji rduszynski@rada.kartuzy.pl
2. Jacek Richert Wiceprzewodniczący Komisji jrichert@rada.kartuzy.pl
3. Jacek Wesołowski Członek Komisji jwesolowski@rada.kartuzy.pl
4. Andrzej Dawidowski Członek Komisji adawidowski@rada.kartuzy.pl
5. Lidia Plichta Członek Komisji lplichta@rada.kartuzy.pl
6. Halina Steinka Członek Komisji hsteinka@rada.kartuzy.pl
7. Mariusz Treder Członek Komisji mtreder@rada.kartuzy.pl
KOMISJA REWIZYJNA
LP. RADNA / RADNY FUNKCJA W KOMISJI KONTAKT
1. Mirosława Bobkowska Przewodnicząca Komisji mbobkowska@rada.kartuzy.pl
2. Aleksandra Pruszak Wiceprzewodnicząca Komisji apruszak@rada.kartuzy.pl
3. Klaudia Kałużna Członek Komisji kkaluzna@rada.kartuzy.pl
4. Ryszard Duszyński Członek Komisji rduszynski@rada.kartuzy.pl
5. Jarosław Plichta Członek Komisji jplichta@rada.kartuzy.pl
6. Irena Roszkowska Członek Komisji iroszkowska@rada.kartuzy.pl
7. Tyberiusz Kriger Członek Komisji tkriger@rada.kartuzy.pl
8. Dorota Zarach Członek Komisji dzarach@rada.kartuzy.pl
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
LP. RADNA / RADNY FUNKCJA W KOMISJI KONTAKT
1. Klaudia Kałużna Przewodnicząca Komisji kkaluzna@rada.kartuzy.pl
2. Tyberiusz Kriger Wiceprzewodniczący Komisji tkriger@rada.kartuzy.pl
3. Andrzej Pryczkowski Członek Komisji apryczkowski@rada.kartuzy.pl
4. Arkadiusz Socha Członek Komisji asocha@rada.kartuzy.pl
5. Halina Steinka Członek Komisji hsteinka@rada.kartuzy.pl
KOMISJA OŚWIATY
LP RADNA / RADNY FUNKCJA W KOMISJI KONTAKT
1. Andrzej Borzestowski Przewodniczący Komisji aborzestowski@rada.kartuzy.pl
2. Mirosław Paczoska Wiceprzewodniczący Komisji mpaczoska@rada.kartuzy.pl
3. Tomasz Belgrau Członek Komisji tbelgrau@rada.kartuzy.pl
4. Dorota Zarach Członek Komisji dzarach@rada.kartuzy.pl
5. Ewa Klein-Dyjeta Członek Komisji ekd@rada.kartuzy.pl
6. Wioletta Stoltmann Członek Komisji wstoltmann@rada.kartuzy.pl

 

 Zobacz także: Transmisje obrad Rady Miejskiej 8. kadencji: www.kartuzy.tv


Poniżej znajduje się formularz, przez który możesz wysłać bezpośrednią wiadomość do Biura Rady Miejskiej w Kartuzach: biuro.rm@poczta.kartuzy.pl

Kontakt