Straż Miejska w Kartuzach

Numer alarmowy do Straży Miejskiej (w całej Polsce): 986.

Straż Miejska w Kartuzach: 586-800-986

Siedziba Straży Miejskiej w Kartuzach znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Kartuzach przy ul. gen. Józefa Hallera 1. Komendantem Straży Miejskiej w Kartuzach jest Krzysztof Pawłowski.