Przetargi

Nazwa Termin składania ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia

KIM 6/2020(II)-Opracowanie projektu instalacji elektrycznej (oświetleniowej) wraz z wykonaniem instalacji.

usługi niepodlegające PZP

ZP.271.43.2020- Zagospodarowanie terenu wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach w formule „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na teren 1 ( działki nr 134 obr. 1, nr 60 obr. 3) i teren 2 (działki nr 1/46, 1/49, 1/50 obr. 5)

roboty budowlane podlegające PZP

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kartuzy

usługi niepodlegające PZP

ZP.271.42.2020- Bieżące naprawy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Kartuzy w 2021 roku.

roboty budowlane podlegające PZP

ZP.271.41.2020 Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kartuzy

usługi podlegające PZP

ZP.271.36.2020- Usługi w zakresie remontów dróg gruntowych z wykorzystaniem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską.

roboty budowlane podlegające PZP

ZP.271.37.2020- DOSTAWA KRUSZYWA W 2021 r.

usługi podlegające PZP

ZP.271.35.2020- Utrzymanie zieleni na terenie miasta Kartuzy w 2021 i 2022 roku.

usługi podlegające PZP

ZP.271.33.2020- Oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie gminy Kartuzy w roku 2021

usługi podlegające PZP

ZP.271.32.2020 Rozbudowa przez dobudowę i przebudowę istniejącego budynku szkoły na terenie działki nr 222/6 obręb Łapalice, gmina Kartuzy

roboty budowlane podlegające PZP