Przetargi

Nazwa Termin składania ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia

KIM 4.2/2020(II) "Przeprowadzenie warsztatów dla mieszkańców Kartuz wraz z dostarczeniem materiałów niezbędnych do utworzenia strefy do grillowania oraz montaż dostarczonych elementów małej architektury

dostawy niepodlegające PZP

KIM 4.1/2020 (II)- Przeprowadzenie warsztatów dla mieszkańców Kartuz wraz z dostarczeniem materiałów niezbędnych do utworzenia strefy do grillowania oraz montaż dostarczonych elementów małej architektury.

dostawy niepodlegające PZP

Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie miasta Kartuzy

usługi niepodlegające PZP

Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok padłych zwierząt bądź zabitych w wyniku kolizji drogowych na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Kartuzy oraz uprzątnięcie miejsca zdarzenia

usługi niepodlegające PZP

KIM 4/2020(II)-Przeprowadzenie warsztatów dla mieszkańców Kartuz wraz z dostarczeniem materiałów niezbędnych do utworzenia strefy do grillowania oraz montaż dostarczonych elementów małej architektury.

dostawy niepodlegające PZP

Wykonanie usługi polegającej na inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie Gminy Kartuzy.

usługi niepodlegające PZP

KIM 7/2020(II)-Wykonanie i montaż instalacji oświetleniowej.

roboty budowlane niepodlegające PZP

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „ Zagospodarowanie terenu wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach w formule „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na teren 1 i teren 2”

usługi niepodlegające PZP

KIM 6/2020(II)-Opracowanie projektu instalacji elektrycznej (oświetleniowej) wraz z wykonaniem instalacji.

usługi niepodlegające PZP

ZP.271.43.2020- Zagospodarowanie terenu wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach w formule „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na teren 1 ( działki nr 134 obr. 1, nr 60 obr. 3) i teren 2 (działki nr 1/46, 1/49, 1/50 obr. 5)

roboty budowlane podlegające PZP