ZP.271.43.2020- Zagospodarowanie terenu wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach w formule „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na teren 1 ( działki nr 134 obr. 1, nr 60 obr. 3) i teren 2 (działki nr 1/46, 1/49, 1/50 obr. 5)

Dodane przez MSz - śr., 30/12/2020 - 14:53

W dniu dzisiejszym, tj.30.12.2020r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 774637-N-2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Zagospodarowanie terenu wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach w formule „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na teren 1 ( działki nr 134 obr. 1, nr 60 obr. 3)  i teren 2(działki nr 1/46, 1/49, 1/50 obr. 5).

Rodzaj zamówienia:
Wartość zamówienia:
Termin składania ofert:
Termin otwarcia ofert:
Kontakt