Oczyszczamy kartuskie jeziora. Jest nowy wykonawca prac na jez. Karczemnym.

Dodane przez WB - pt., 06/05/2022 - 21:56

Logotypy instytucji finansujących projekt

W dniu 5 maja 2022 r. Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński podpisał umowę z Przybrzeżną Żeglugą Pasażerską „Czerwony Szkwał” s.c. z Kołobrzegu na wznowienie procesu wydobycia osadów dennych z dna jeziora Karczemnego w Kartuzach wraz z ich transportem do Kartuskiej Oczyszczalni Ścieków. 
Spółkę PŻP "Czerwony Szkwał" reprezentowali współwłaściciele: pani Joanna Hudziak i Rafał Hudziak. W spotkaniu uczestniczyła również Zastępca Burmistrza Kartuz Pani Sylwia Biankowska. 

Podpisanie umowy z wykonawca inwestycji

Przypominamy, że prowadzone prace są częścią największego w Polsce projektu środowiskowego pn. „Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Szacowana ilość pozostałych do wydobycia osadów to ok. 110.400 m3.

Podpisanie umowy z wykonawca inwestycji

Umowa z nowym wykonawcą została podpisana po rozwiązaniu umowy z poprzednim wykonawcą robót - konsorcjum firm: Baltic Sea Geological Centre Ltd. oraz Przedsiębiorstwo Realizacyjne „Inora” z powodu niestosowania się do zapisów umowy w zakresie terminowości, jak i jakości wykonywanych prac - co zagrażało osiągnięciu zakładanego efektu ekologicznego całego procesu rekultywacji czterech kartuskich jezior. 

Jak zapewniają nas przedstawiciele spółki Czerwony Szkwał - termin zakończenia wydobycia osadów dennych z jez. Karczemnego to grudzień 2022 roku.