Warsztaty KIM. Powstaje strefa do grillowania

Dodane przez PS -

Nad Jeziorem Karczemnym w Kartuzach, które obecnie poddawane jest kompleksowej rekultywacji, powstaje strefa do grillowania dla mieszkańców, o której budowę zabiegali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Derdowskiego w Kartuzach.

Dzisiaj w miejscu inwestycji przeprowadzone zostały warsztaty z młodzieżą z I LO – inicjatorami powstania strefy. Uczniowie zagrabiali ziemię, ustawiali śmietniki oraz stojak na rowery. Wkrótce ustawią też sam grill.

Opiekunką grupy jest pani Beata Bieszka – nauczycielka języka polskiego w I LO.
 

Logo Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz


Przypominamy, że altany stanęły nieco wcześniej – jeszcze w 2020 roku.

Zadanie jest realizowane w ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego pn. KARTUSKIE INICJATYWY MIESZKAŃCÓW realizowanego w ramach projektu pn. KOMPLEKSOWA REWITALIZACJI CENTRUM KARTUZ, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Młodzież pracuje w miejscu inwestycji.
Młodzież pracuje w miejscu inwestycji.
Młodzież pracuje w miejscu inwestycji.
Młodzież pracuje w miejscu inwestycji.
Młodzież pracuje w miejscu inwestycji.
Młodzież pracuje w miejscu inwestycji.
Śmietniki.
Urzędnicy z wykonawcą